"Passie en ondernemerschap overbrengen"

Samenwerking Jong Ondernemen en MKB Servicedesk

22 oktober 2013 2 minuten

Jonge en ambitieuze ondernemers zijn hard nodig voor een sterker ondernemend Nederland. Daarom is educatie en voorlichting hierin van groot belang. De organisaties Jong Ondernemen en MKB Servicedesk onderschrijven dit belang en tekenden tijdens de Week van de Ondernemer een samenwerkingsovereenkomst.

Komend jaar zal Jong Ondernemen met de MKBuzz door het land rijden en het bedrijfsleven naar het schoolplein brengen.

Ondernemen in de rijdende leerlijn 

MKB Servicedesk, het ondernemersplatform van MKB-Nederland, en Jong Ondernemen, het platform voor educatie van ondernemerschap, vinden dat je al op jonge leeftijd kennis moet maken met ondernemerschap. Samen gaan zij, met een bus - de MKBuzz - Nederland door om bij onderwijsinstellingen en bedrijventerreinen ondernemerschap te promoten. Nadruk in deze campagne ligt op het jonge ondernemerschap. Directeur Jong Ondernemen Arko Veefkind: “MKB is de motor van onze economie en daar moeten we in investeren. Leerlingen en studenten op jonge leeftijd al kennis te laten maken met ondernemerschap is de sleutel hiertoe.”

Kennis vergaren

Studenten van de verschillende onderwijslagen krijgen via deze weg de kans om met het bedrijfsleven in contact te komen, te leren van ervaren ondernemers en bijvoorbeeld financiële instellingen en zo een goede indruk te krijgen van wat er komt kijken bij het opzetten van een bedrijf. Onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moeten zich anderzijds door deze campagne bewust worden van het potentieel wat er momenteel in de schoolbanken zit, en droomt over het ondernemerschap.

Pilots

Voor de zomer zullen er vijf pilots worden gedaan met de bus bij scholen die aangesloten zijn bij Jong Ondernemen. Willem Overbosch, directeur MKB Servicedesk: “Eind april doet de MKBuzz bijvoorbeeld het ROC Mondriaan College in Den Haag aan. Rabobank sponsort dit en vertelt het verhaal achter  de financiën bij het opstarten van een eigen bedrijf.”

Learning by doing

Jong Ondernemen biedt via speciale onderwijsprogramma’s scholieren en studenten van basis- tot wetenschappelijk onderwijs de kans om al doende het ondernemerschap te ontdekken. En dat is hard nodig, want jongeren overwegen te weinig het eigen bedrijf als serieuze carrièremogelijkheid. Op vmbo-, mbo-, hbo- en wo-niveau runnen de studenten van Jong Ondernemen een jaar lang hun eigen bedrijf. Al doende leren ze wat het hebben van een eigen zaak inhoudt. Onder begeleiding van een docent en een ondernemer schrijven de jonge ondernemers een bedrijfsplan, denken ze na over financieringsmogelijkheden en brengen ze hun eigen, vaak innovatieve product of dienst op de markt. Maar ook leerlingen van groep 8 van de basisschool worden tijdelijk ondernemer. Zij zetten in een paar dagdelen, begeleid door de leerkracht en iemand uit het bedrijfsleven, een eigen bedrijfje op. In een beschermde omgeving, waarbij zij spelenderwijs kennis maken met ondernemerschap en alles wat daarmee samenhangt.