Hbo-instellingen krijgen meer geld voor mkb-onderzoek

Bussemaker verhoogt budget tot 30 miljoen euro per jaar

19 april 2013 1 minuten

Mkb-bedrijven kunnen binnenkort vaker onderzoek laten doen door hbo-instellingen. Onderwijsminister Jet Bussemaker heeft het budget hiervoor met 13 miljoen euro verhoogd. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderzoek naar productontwikkeling.

Met het geld moeten hbo-instellingen onderzoek kunnen doen voor bedrijven of sectoren die doorgaans niet in beeld zijn bij wetenschappelijk onderzoekers. Daarbij denkt de minister vooral aan het mkb en de zorgsector.

Praktisch

De lectoren, docenten, onderzoekers en studenten van hbo-instellingen zijn gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek. Juist dit onderzoek kan heel waardevol zijn voor bedrijfsleven en samenleving, benadrukt de minister.

Bussemaker denkt aan onderzoek naar toepassingen voor gerecycled plastic of samenwerking tussen studenten fysiotherapie en bouwkunde om verpleeghuizen en woningen toegankelijker te maken voor mensen met beperkingen.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verdeelt het budget van 30 miljoen euro. MKB-Nederland is net als VNO-NCW, TNO, Syntens en Novay betrokken bij het regieorgaan dat aanvragen beoordeelt.

Auteur

Marlou Visser