Claims van de baas bij veroorzaken arbeidsongeschiktheid

Werkgevers kunnen kosten makkelijker verhalen

15 december 2009 1 minuten

DEN HAAG - Veroorzakers van een verkeers- of sportongeval kunnen voortaan sneller schadeclaims van werkgevers verwachten, als daardoor iemand arbeidsongeschikt is geraakt.

Voor werkgevers wordt het namelijk makkelijker om de kosten te verhalen die zij moeten maken om de zieke werknemer aan het werk te houden of weer aan het werk te krijgen. Op voorstel van minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken heeft het kabinet vrijdag besloten dat wettelijk mogelijk te maken. 

De bewindsman hoopt dat werkgevers sneller beginnen met de re-integratie van werknemers, als duidelijk is dat ze de kosten daarvoor kunnen verhalen op de veroorzaker van de ziekte of handicap. Om deels arbeidsongeschikten aan het werk te houden of weer te krijgen moeten werkgevers soms kostbare aanpassingen aan de werkplek aanbrengen. Werknemers moet vaak ook omgeschoold worden voor een andere functie, omdat ze hun oude werk niet meer kunnen doen. Het komt nu regelmatig voor dat door juridisch geharrewar over de schuldvraag een persoon niet kan beginnen met bijvoorbeeld revalidatie.  

Volgens het ministerie is het van belang dat de persoon juist zo snel mogelijk op de been wordt geholpen en weer aan het werk gaat. Snellere re-integratie beperkt bovendien het inkomensverlies van de betrokken werknemers en dat is ook in het belang van veroorzakers. Die hoeven dan minder inkomensschade te vergoeden.. Het wetsvoorstel gaat niet over de aansprakelijkheid van medewerkers zelf, als ze bijvoorbeeld door roekeloos sporten arbeidsongeschikt raken.    

Bron: ANP