Subsidienieuws: wijzigingen RMTMT en vaststelling plafond en tender 2007

15 december 2009 1 minuten

In de Staatscourant zijn het plafond en de tender 2007 gepubliceerd voor het Subsidieprogramma milieu & technologie (RMTMT), onderdeel van de Subsidieregeling milieugerichte technologie 2004 (RMT). Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er subsidiabele projectsoorten aan de onderdelen TeMa en ToeP toegevoegd, is er geld beschikbaar voor projecten in het kader van het European Research Area Network-project “SUSPRISE” en komen projecten Samenwerken niet meer voor subsidie in aanmerking.

Binnen Technologie in de Markt (TeMa) is de definitie gewijzigd, zodat er meer nadruk wordt gelegd op het verkrijgen van concrete projectresultaten ten aanzien van processen, producten of diensten. Binnen het onderdeel Toepassen in de Praktijk (ToeP) zijn de onderzoeksfase en ontwikkelingsfase toegevoegd. Verder wordt er geen subsidie meer verstrekt voor projecten die betrekking hebben op bodemsanering en energiebesparing. Aanvragers kunnen desgewenst gebruikmaken van een forfaitair uurtarief van € 40 (inclusief de algemene opslag en de reis- en verblijfkosten).

In 2007 is er € 4,5 miljoen beschikbaar, waarvan € 500.000 is gereserveerd voor SUSPRISE. Dit staat voor The Sustainable Enterprise en dit project wil samenwerking tussen Baskenland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Vlaanderen realiseren op het gebied van het bevorderen van de toepassing van milieutechnologie. Hiervoor wordt half maart 2007 een oproep geplaatst op http://www.susprise.net. Voorstellen moeten door een consortium van ten minste twee bedrijven uit ten minste twee deelnemende landen of regio’s worden ingediend.

Auteur

Onno Bieleman