Subsidienieuws: experimentenregeling duurzaam openbaar busvervoer op komst

15 december 2009 1 minuten

SenterNovem meldt dat er een Experimentenregeling duurzaam openbaar busvervoer op komst is. Vanuit de nieuwe regeling, die medio dit jaar wordt verwacht, zal subsidie worden verstrekt voor proeven met nieuwe technieken in vloten van enkele tot tientallen bussen, afhankelijk van de te beproeven techniek.

De nieuwe regeling maakt deel uit van een aantal maatregelen ter bevordering van de introductie van nieuwe milieutechnologieën in het openbaar vervoer. Zo werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat momenteel in samenspraak met concessieverleners aan een milieupakket voor de concessieverlening. Door het milieupakket moet de gewenste ruimte ontstaan voor technologieën als hybride bussen. De bedoeling is dat de verschillende betrokken partijen in mei 2007 een akkoord over het milieupakket ondertekenen.

Zie voor enige achtergrondinformatie over de nieuwe regeling, het milieupakket alsmede de ontwikkeling van hybride bussen ook: http://www.senternovem.nl/energietransitie/nieuws/nieuws_2007/de_hybride_bus_komt_eraan.asp.

Auteur

Onno Bieleman