Ondernemer: je laat 65 euro per werknemer liggen!

Ondernemers benutten regelingen op gebied arbeidsgehandicapten onvoldoende

04 juni 2013 2 minuten

Ondernemers laten jaarlijks 65 euro per werknemer liggen, doordat ze regelingen en kortingen op het gebied van personeel met een arbeidshandicap niet benutten.

Dat blijkt uit onderzoek naar HR gerelateerde kortingen van Robidus, zo schrijft HR Praktijk.nl. Deze nalatigheid komt door een gebrek aan transparantie over arbeidshandicaps en door de beperkte capaciteit op HR afdelingen om wijzigingen in de regelgeving bij te houden. 

Verdien 122 euro per werknemer per jaar

Overigens laten ondernemers niet alleen geld liggen als het gaat om arbeidsgehandicapten. Uit onderzoek van de HR Risk consultant blijkt dat bijna elk bedrijf, ongeacht grootte of sector, geld laat liggen door premies en kortingen niet te benutten. Gemiddeld is dat 122 euro per werknemer per jaar. In totaal kost dit onbenut laten van regelingen het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks ruim 900 miljoen euro.

Aantal arbeidsgehandicapten vaak onbekend

Ondernemers lopen subsidies en premiekortingen mis doordat ze regelingen voor het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten niet toepassen. Dit doordat ze vaak niet weten van de arbeidshandicap van hun personeel. Het UWV verstrekt geen gegevens over arbeidshandicaps aan ondernemers en de ondernemers zelf laten het vaak na om aan hun werknemers te vragen of ze een arbeidshandicap hebben. Daardoor is het aantal arbeidsgehandicapten binnen een bedrijf vaak onbekend en kunnen ondernemers geen aanspraak maken op de mobiliteitsbonus en de premiekorting voor arbeidsgehandicapten. 

Zieke zwangere medewerker

Een ander gebied waarop ondernemers kortingen en vrijstellingen missen, vormen de loonaangiften. Denk aan een zwangere werknemer die bij ziekte aanspraak maakt op een ziektewetuitkering. Dat is bij veel werkgevers onbekend en áls het bekend is, kost het werkgevers vaak teveel moeite.

Regelingen voor arbeidsgehandicapten

Weet jij al van welke subsidies en regelingen je gebruik kunt maken bij personeel met een arbeidshandicap? Je vindt een handig overzicht in het whitepaper 'Personeel met perspectief'. Een greep uit de opties:

  • Loondispensatie: je mag minder loon betalen als je werknemer minder presteert door zijn ziekte of handicap. Het UWV vult het loon aan.

  • Premiekorting: je krijgt korting op de WIA- of WW-premie, als je werknemer een WIA- of Wajong-uitkering heeft.

  • No-riskpolis: je ontvangt een Ziektewetuitkering voor een arbeidsgehandicapte werknemer die ziek wordt.

  • Proefplaatsing: je arbeidsgehandicapte werknemer kan twee maanden wennen aan zijn nieuwe baan bij jou, terwijl hij zijn uitkering behoudt.

  • Subsidies: je krijgt subsidie voor de werkplekaanpassen die meer kosten dan de premiekorting die je krijgt.

Auteur

Lenneke Arts