Hoe kom ik over op anderen?

Column | Slechts één kans om een eerste indruk te maken

12 juni 2013

Iedereen communiceert, op elk moment van de dag, en overal, of je dat nu wilt of niet. Onderzoeksresultaten lopen uiteen, maar we mogen aannemen dat ongeveer een derde van onze communicatie verbaal verloopt en de overige twee derde non-verbaal. Zorg dat je als ondernemer weet hoe je overkomt op anderen.

Gratis whitepaper Eerste hulp bij efficienter communiceren

Interactie tussen personen is een krachtig fenomeen. Communicatie is een direct middel om die interactie tot stand te brengen. Hoe zorg je ervoor dat de communicatie in je onderneming doelgericht en gefocust is?

Marketing- en communicatieplan

Een plan is meer dan het opschrijven van de doelen van je onderneming. Een plan geeft je hele onderneming een richtlijn. Daarnaast biedt het mogelijkheden om je doelen te evalueren en bij te stellen. Dit is belangrijk omdat de markt altijd onderhevig is aan veranderingen. Geen doel, geen focus.

Managen van verwachtingen

Wat jij verwacht van je werknemers is niet altijd evident. Besteed tijd aan het duidelijk verwoorden van wat je wilt bereiken en zorg dat je medewerkers weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Rust op de werkvloer en gedreven medewerkers zorgen voor verbeterde resultaten.

Open vragen stellen en luisteren

Zo eenvoudig als dit lijkt, is het zeker niet. Je wil graag meer vertellen over je bedrijf en over je eigen producten of dienstverlening. Het overtuigingsproces is echter gedoemd te mislukken als je niet weet wat de belangen en behoeften van de ander zijn. Je onderneming is pas een waardevolle aanvulling als je weet waar de leemten liggen.

Voorbereiding is 90 procent van je succes

Weten met wie je communiceert is van wezenlijk belang. En daar gaat het nog regelmatig mis. Er wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de persoon aan de andere kant van de tafel. Met wie onderhandel ik nu? Wat beweegt hem, wat zijn zijn drijfveren, waar ligt zijn belang, hoe ziet zijn behoefte eruit? Voorbereiding beperkt zich niet tot inlezen. Inleven is net zo belangrijk. Vaak gaat er wat tijd overheen voordat je de persoonlijke drijfveren van je gesprekspartner kent. Echter, je kunt in een veel eerder stadium wel een goede inschatting maken van zijn sociaal-culturele drijfveren: de waarden en overtuigingen die voor hem van betekenis zijn en het gedrag dat daarmee samenhangt. Het gedrag en de interactie, de communicatie dus, die hij acceptabel vindt. Je inleven in een persoon zal ertoe leiden dat je veel beter in staat bent om de ander te overtuigen. Focus op communicatie en realiseer je doelen. En daar gaat het tenslotte om! 

Auteur

Sabine van Egeraat