"Ondernemersactie op het Malieveld"

MKB-Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel boos op politiek

21 juni 2013

Voorzitter Hans Biesheuvel van MKB-Nederland is 'getergd' omdat de ondernemer volgens hem veel te weinig ruimte krijgt van de politiek. Hij overweegt een massale ondernemersactie op het Haagse Malieveld. Zo vertelt hij op de Week van de Ondernemer in Breda.

Op de Week van de Ondernemer in Breda sprak MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel zijn zorgen uit over het ondernemersklimaat in Nederland. Hij uitte zijn onvrede over politiek Den Haag in een gesprek met onder andere ondernemer Danny Mekic op MKB Radio.

Ondernemer gedupeerd

Aanleiding is het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen over de versimpeling van het belastingstelsel. De rekening voor dat plan wordt te veel bij de ondernemer gelegd, aldus Biesheuvel. Zo worden ondernemers gekort op de loonsaftrek en verdwijnen de startersaftrek en zelfstandigenaftrek. En de BTW zou met 2 procent omhoog gaan. 

De politiek reageert overwegend positief op dit voorstel. Volgens Biesheuvel heeft politiek Den Haag geen enkel benul van het belang van het mkb voor de economie. Daarom overweegt Biesheuvel een grote 'ondernemersactie' op het Mailieveld deze zomer.