Winnaars en verliezers bij nadeelcompensatie

Column | Keet voor de deur vanwege werkzaamheden

07 augustus 2013 2 minuten

Het is de taak van de overheid om te zorgen voor een goede infrastructuur, waardoor altijd wel ergens aan een weg, brug of sluis wordt gewerkt. Ondernemers ondervinden hier regelmatig hinder van. Denk aan zandzakken of een keet voor de deur en verminderde bereikbaarheid, meestal met omzetschade tot gevolg.

Verder kun je schade lijden doordat je klanten om moeten rijden of doordat je vergunning ingetrokken wordt. In deze gevallen kun je de schade niet op de overheid verhalen, omdat de overheid gewoon haar taak uitvoert: de schade is rechtmatig. 

Winnaars en verliezers

Toch kán rechtmatige schade onder bepaalde voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen. Dat heet nadeelcompensatie. Soms worden daarbij aanzienlijke bedragen uitgekeerd zoals 51.939 euro vanwege het eerder dan gebruikelijk verwijderen van een strandpaviljoen in verband met werkzaamheden aan de kust en 31.033 euro vanwege herinrichting van de binnenstad. Ondernemers die nadeelcompensatie ontvangen, zijn winnaars. Zij hebben de moeite genomen om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen. Toch zijn er veel ondernemers die géén nadeelcompensatie vragen, blijkt uit het Groot Hinderonderzoek. Deze ondernemers zijn verliezers. Niet geschoten, is namelijk altijd mis. Hoe word je een winnaar?

Vraag om schadevergoeding!

Dien bij rechtmatige schade altijd een aanvraag om nadeelcompensatie in bij de verantwoordelijke overheid. Een advocaat is daarvoor niet nodig. Je kunt dit gemakkelijk zelf doen en zo'n aanvraag indienen kost in de meeste gevallen niets. Soms vraagt de overheid een bedrag voor het indienen van het verzoek (heffingsrecht), maar dit bedrag krijg je terug als het verzoek om nadeelcompensatie wordt toegewezen. Hulp nodig? Op internet kun je genoeg informatie vinden over het indienen van een aanvraag en de verdere gang van zaken na het indienen van de aanvraag. Daarmee voorkom je de kosten van juridische hulp en regel je snel en voordelig zelf de nadeelcompensatie.

Ga niet altijd akkoord met een afwijzing

Wat als de overheid je verzoek om nadeelcompensatie afwijst? Neem dan niet zonder meer genoegen met de afwijzing. Dat blijkt maar weer eens uit een recente beslissing van de hoogste bestuursrechter in verband met de afsluiting van de Hollandse Brug. Deze brug is veertien maanden afgesloten geweest voor vrachtwagens. Diverse transportbedrijven hebben de minister van Infrastructuur en Milieu om vergoeding van omrijschade gevraagd, maar de minister wees dit verzoek af. Ten onrechte, volgens de hoogste bestuursrechter. De minister heeft de opdracht gekregen om de schade te vergoeden en een nieuw besluit te nemen. De doorzetters zijn in dit geval de winnaars. De ondernemers die geen verzoek om nadeelcompensatie hebben ingediend én de ondernemers die in de afwijzing hebben berust, zijn de verliezers. 

Auteur

Christa Lagerweij-Duits