'Verlaag onroerend zaakbelasting voor bedrijven'

Oproep MKB-Nederland aan gemeenten: verlaag OZB
Voorzitter Hans Biesheuvel van MKB-Nederland roept gemeenten op de onroerend zaakbelasting voor bedrijven te verlagen. Hij constateert dat veel gemeenten de OZB verhogen met percentages ruim boven het inflatieniveau, terwijl eerder beloofd was dat níet te doen.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met het rijk afgesproken de opbrengsten van de OZB gezamenlijk onder het inflatieniveau te houden, de zogenoemde macronorm. "Lokale bestuurders moeten deze macronorm omzetten in een individuele standaard voor de eigen gemeenten. Alleen zo doen ze recht aan de afspraak die is gemaakt tussen het Rijk en de VNG," betoogt Hans Biesheuvel vandaag bij de lancering van MKB-Utrecht als afdeling van MKB-Nederland. De MKB-Nederland-voorzitter vindt dat gemeenten zelfs verder moeten gaan in hun steun voor het lokale bedrijfsleven: de OZB moeten verlagen.
 

Brief naar burgemeesters en wethouders

De ondernemersorganisatie stuurt alle colleges van burgemeester en wethouders deze week een brief met het verzoek: 'beloof ons de OZB in je gemeente met niet meer dan het inflatiecijfer te verhogen (de zogenoemde micronorm)'. Gemeenten die gehoor geven aan deze oproep en het belofteformulier retourneren, krijgen een vermelding op de speciale website van MKB Nederland.
 

Macronorm al twee jaar overschreden

De macronorm is zowel in 2012 als in 2013 overschreden. In 2013 valt de verhoging van de OZB-opbrengsten zelfs bijna 40 procent hoger uit dan de macronorm voorschrijft.
MKB-Nederland pleit daarom voor een micronorm waarin gemeenten de OZB-opbrengsten maximaal verhogen met het percentage van de inflatie. Ondernemers weten dan waar zij aan toe zijn in hun vestigingsplaats. Dit geeft hen ten minste op dit punt houvast in deze onzekere tijden.

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten