Agrarische sector loopt voorop bij energiebesparing

Vooral glastuinbouw vooruitstrevend bezig

10 december 2013 1 minuten

De agrarische sector in Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om energiebesparing. Vooral de glastuinbouw, die veel energie gebruikt, is goed bezig als het gaat om energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Volgens het ING Economisch Bureau is de agrarische sector in Nederland zelfs leidend voor de wereld.

Innovatief

De glastuinbouw maakt de grootste stappen. "Innovatieve technieken zoals warmtekoude-wisseling en -opslag, warmtekrachtkoppeling, isolatie van kassen en recent aardwarmte hebben bijgedragen aan deze energiebesparing en tegelijkertijd aan een efficiëntere productie," schrijft het Bureau.

Door zonnepanelen en aardwarmte meer in te zetten, verwacht het Economisch Bureau van ING dat de agrarische sector de komende jaren nog veel meer energie kan besparen.

Energieneutraal

De sector is zelf ook veel bezig met energiebesparing, bleek tijdens het seminar Boerenklimaat van de universiteit Wageningen, het Louis Bolk instituut en zestien deelnemende boeren.

De aanwezige boeren verwachten dat energieneutraal produceren over tien jaar de norm is voor de agrarische sector, en willen graag duurzame energie produceren voor hun omgeving. Ook zien zij dat afnemers van agrarische producten duurzaamheid steeds belangrijker vinden. 

Duurzaam ondernemen is een van de trends voor 2013. Klanten vragen steeds meer om maatschappelijk verantwoord ondernemen en als ondernemer kun je ook veel besparen door zuiniger met bijvoorbeeld energie om te gaan.

Auteur

Marlou Visser