Snelscan MKB

Wat houdt het in en wat heb ik eraan?

31 januari 2013

Het doel van de Snelscan MKB is de bedrijfsdirectie gericht te ondersteunen bij het uitbreiden en bestendigen van ondernemingsactiviteiten. Het instrument maakt als het ware een röntgenfoto van uw bedrijf en personeel en richt zich op optimaliseren van de personeelsinzet.

De scan bestaat uit een aantal interviews. Allereerst vindt er een gesprek plaats met de directie. Vervolgens wordt na overleg met de directie een aantal medewerkers op sleutelposities geïnterviewd. Deze interviews worden uitgevoerd door onafhankelijke bedrijfsadviseurs.

Op basis van de verschillende interviews wordt een analyse gemaakt uw groeiwensen en de knelpunten daarbij. Vervolgens wordt nagegaan welke vaardigheden en competenties uw medewerkers nodig hebben om jouw ondernemingsdoelen en de voorgenomen vernieuwingen te kunnen realiseren. Natuurlijk wordt ook geïnventariseerd wat eventueel personeel al aan competenties in huis heeft en waar nog aan gewerkt zou moeten worden.

De uitkomsten van de scan worden in een gesprek aan de directie toegelicht aan de hand van een kort en bondig conceptrapport, wat vervolgens gezamenlijk wordt vastgesteld. Het rapport geeft antwoord op de vraag op welke wijze jouw bedrijfsvoering, personeelsbeleid en de beschikbare competenties zo optimaal mogelijk kunt laten aansluiten op de ondernemingsdoelen.

Snel inzicht, concrete aanknopingspuntenMet dit rapport heb je dé tool in handen om gestructureerd en efficiënt aan de slag te gaan met je organisatie. Je kunt daarbij denken aan:

-                      de organisatiecultuur

-                      het inhoudelijk aanpassen van het opleidingsbeleid

-                      bijscholing

-                      effectief leiding geven

-                      intensiveren van loopbaanbegeleiding

-                      formaliseren van beloningsstructuren

-                      motiveren van personeel

-                      verzuimbegeleiding

-                      werving en selectie

-                      aanstelling en ontslag

-                      de administratieve organisatie

Hoe verder na de Snelscan?

De Snelscan MKB levert doorgaans veel aanknopingspunten voor verschillende veranderingen, zoals hierboven geschetst. Bij veel kleine en middelgrote bedrijven ontbreekt een personeelsadviseur/ medewerker PZ. Omdat personeelsbeleid mensenwerk is en er gaandeweg door contacten tussen directie en werknemers nieuwe inzichten zullen ontstaan, gaat onze service verder. Om je na de scan bij de invoering van maatregelen en veranderingstrajecten verder te assisteren sta je een persoonlijke adviseur ter beschikking van Syntens (Innovatienetwerk voor ondernemers). Deze ervaren adviseur staat u maximaal 24 uur, voor een periode van een jaar, gratis ter beschikking.

Hij/ zij fungeert als professioneel aanspreekpunt, is een onafhankelijk klankbord en begeleidt je bij veranderingen in de bedrijfsvoering.

Voor verdere informatie over deelname en de voorwaarden kun je contact opnemen met de MKB Servicedesk