Operatie Stopwatch: Anna Paulowna snelste vergunningverlenende gemeente

Onderzoek naar procedures in de vergunningverlening

15 december 2009 2 minuten

Anna Paulowna verleent in ruim 95 procent van de gevallen een vergunning op tijd en is daarom winnaar van de Operatie Stopwatch van MKB-Nederland en Van Till Adovcaten.

Gedurende acht maanden hebben 44 gemeenten laten registreren hoeveel vergunningen op tijd worden afgegeven. De resultaten tonen dat - in het algemeen - het ‘niet slecht gesteld’ is met de doorlooptijden bij de deelnemers. Opvallend is wel dat veel lokale overheden moeite hebben om de beslissing op bezwaar op tijd te nemen. Groningen vormt hierop een positieve uitzondering. Binnen de ‘Operatie Stopwatch’ zijn vijf typen vergunningen betrokken die ondernemers regelmatig aanvragen: de lichte bouwvergunning, de reguliere bouwvergunning, evenementenvergunning, de reclamevergunning en de gebruiksvergunning.

De deelnemers hebben met hun open instelling laten zien dat zij bereid zijn iets te doen aan eventuele knelpunten in de dienstverlening aan ondernemers. MKB-Nederland vindt dat een compliment waard. Eén van de verbeterpunten in het traject van vergunningverlening die de ondernemerskoepel heeft vastgesteld is de communicatie. Een aantal gemeenten verstuurt bijvoorbeeld geen bevestiging dat de vergunningaanvraag in behandeling is en wie de contactpersoon is.

MKB-Nederland constateert ook dat veel ondernemers zich snel ergeren aan lange procedures in de vergunningverlening. Termijnoverschrijdingen zijn echter soms ook te wijten aan het feit dat ondernemers gevraagde gegevens niet (volledig) of volgens de voorwaarden hebben aangeleverd.

Mede op verzoek van een aantal gemeenten die dit jaar niet mee konden doen, wordt de Operatie Stopwatch volgend jaar herhaald. Aanleiding voor het initiatief is het wetsvoorstel ‘Dwangsom bij te trage besluitvorming’ van PvdA-Kamerlid Wolfsen en de VVD’er Luchtenveld. Gemeenten worden hierin verplicht om de aanvrager van een vergunning een dwangsom te betalen als deze niet op tijd wordt verleend.

Het hele rapport kunt u op de site van MKB-Nederland nalezen.

Bron: MKB-Nederland