Subsidienieuws: innovatieve landbouwontwikkeling Zeeland ondersteund

15 december 2009 1 minuten

De provincie Zeeland heeft het kaderdocument Stimulering innovatieve landbouw in Zeeland (SILZ) vastgesteld. Via dit kader worden activiteiten die zijn gericht op het initiëren van de noodzakelijke systeeminnovatie in de Zeeuwse land- en tuinbouw ondersteund.

De regeling komt voort uit het op 29 november 2005 door de provincie en ZLTO gesloten Convenant Innovatie Landbouwontwikkeling Zeeland.

Zowel individuele agrarische bedrijven als de agrarische sector als geheel kunnen projecten indienen binnen de volgende thema’s: Ketensamenwerking, Duurzame energie, Techniek of ict, Management, Verkaveling, Marktinnovatie, Verbreding, Groen/blauwe dienst, Logistiek en samenwerking, Aquacultuur, Innovatie.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de projectkosten, tot ten hoogste € 25.000. Er is € 150.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Zeeland en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Auteur

Onno Bieleman