Subsidienieuws: tweede Interregeling eCultuur-projecten

15 december 2009 1 minuten

In april zal de tweede (tijdelijke) Regeling financiële ondersteuning eCultuur-projecten (MONDRIAANECULT) opengesteld worden. De regeling, ook bekend onder de naam Interregeling, ondersteunt eCultuur-projecten en projecten buiten de gevestigde kunstdisciplines.

De regeling is een initiatief van de Mondriaan Stichting (MONDRIAAN), het Nederlands Fonds voor de Film (FNF) en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties (SNCO).

De regeling staat open voor aanvragen van rechtspersonen of natuurlijke personen ingebed in een organisatie, gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden. De ondersteuning bedraagt maximaal 60% van de totale variabele projectkosten (dus geen normale exploitatiekosten of investeringen).

Aanvragen kunnen uiterlijk drie maanden voor aanvang van een project worden ingediend bij de Mondriaan Stichting. Jaarlijks zijn er deadlines voor het indienen van aanvragen, in 2007 zijn dit 15 april, 15 juli en 15 oktober en in 2008 zijn dit 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober.

Meer informatie is te vinden op: http://www.mondriaanfoundation.nl

Auteur

Onno Bieleman