MKB-ondernemers denken vooral aan korte termijn

Marktstrategieën voor lange termijn krijgen weinig aandacht

15 december 2009

Slechts een kwart van het totale MKB heeft een hoge mate van marktgerichtheid terwijl meer dan 60% van het MKB een hoge mate van klantgerichtheid heeft. Dit is de uitkomst van een onderzoek van EIM naar de markt- en klantgerichtheid in het MKB.

De onderzoekers denken dat dit verschil wordt ingegeven door het feit dat veel MKB-bedrijven beperkte personele, materiële en financiële middelen bezitten voor strategieontwikkeling op de langere termijn.

ResultatenVolgens EIM zijn zeer weinig gegevens bekend over markt- en klantgerichtheid in het MKB. In het onderzoek wordt een eerste inzicht gegeven aan de hand van drie indicatoren: het aantal marketingmedewerkers in dienst, de marktgerichtheid en de klantgerichtheid van bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat de marktgerichtheid van het middenbedrijf (10-100 werknemers) hoger is dan de marktgerichtheid van het kleinbedrijf (0-9 werknemers).

36% van het middenbedrijf vindt dat het een hoge marktgerichtheid heeft tegenover 20% van het kleinbedrijf. De verschillen tussen het midden- en kleinbedrijf zijn veel minder als het om de klantgerichtheid van de bedrijven gaat. 60% van het kleinbedrijf vindt dat het een hoge klantgerichtheid heeft tegenover 67% van het middenbedrijf.

Marketingspecialisten Volgens het onderzoek blijkt binnen het MKB meer dan de helft van de bedrijven gespecialiseerde marketingmedewerkers in dienst te hebben. Onder deze 'marketingspecialisten' wordt verstaan: medewerkers die dagelijks met marketingactiviteiten voor hun bedrijf bezig zijn, inclusief directeuren of eigenaren. De grootte van het bedrijf is mede van invloed: het middenbedrijf heeft vaker gespecialiseerde marketingmedewerkers in dienst (ruim 70%) dan het kleinbedrijf (42%).

MKB Servicedesk

De MKB Servicedesk helpt MKB-ondernemers bij het plannen van een strategie voor de langere termijn. Meer informatie over het opstellen van een marketingplan kun je hier vinden. Voor een persoonlijk uitgewerkt plan kun je altijd contact met ons opnemen via 0900-6456 652 (10 ct/min).

Bron: EIM