Nederlandse werknemers behoren tot internationale top

Hoe trek ik de slimste mensen naar mijn bedrijf?

14 oktober 2013 3 minuten

Nederlandse werknemers doen het in vergelijking met werknemers uit andere ontwikkelde landen goed tot zeer goed op het gebied van taalvaardigheid, rekenvaardigheid en probleemoplossend vermogen. Zorg dat jij als ondernemer deze slimmeriken naar je bedrijf trekt!

Dat blijkt uit OESO-onderzoek (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat afgelopen jaar is uitgevoerd onder 16- tot 65-jarigen. 

Nederlands personeel blinkt uit

De taalvaardigheid van Nederlandse werknemers met een havo- of vwo-diploma is als beste gemeten onder 24 OESO-landen. Samen met vier andere landen neemt Nederland de tweede positie in op het gebied van rekenvaardigheid bij volwassenen, de derde positie voor taalvaardigheid en samen met vier andere landen staat ons land op de derde plaats voor probleemoplossend vermogen.

Jongeren goed in rekenen

Ook Nederlandse jongeren presteren goed. Ze nemen de eerste plek in voor rekenvaardigheden (samen met vier andere landen) en de tweede plek voor taalvaardigheid (samen met twee andere landen). Nederlandse jongeren presteren ook goed op excellentie: 21 procent van de Nederlandse jongeren scoort op het hoogste niveau van taalvaardigheid: zij zijn – samen met jongeren in Japan, Australië en Finland – koploper.

Meer excellentie én laaggeletterdheid in Nederlands personeel

In Nederland is in vergelijking met zeventien jaar geleden het percentage excellenten gestegen, van 16 procent naar 18,6 procent. Hetzelfde geldt voor het percentage laaggeletterden: dat is gestegen van 9,4 procent naar 11,9 procent. Ondanks de stijging in laaggeletterdheid, valt het op dat gebied reuze mee: in vergelijking met andere landen zijn er weinig Nederlanders die over heel lage vaardigheidsniveaus beschikken en veel mensen die op het hoogste niveau presteren (excellenten). Nederland neemt voor excellente taalvaardigheden samen met Australië de derde plaats in, na Japan en Finland.

Arbeidsmarkt

De onderzochte vaardigheden hangen nauw samen met de kans op succes op de arbeidsmarkt. Mensen die over een hoog niveau van vaardigheden beschikken, hebben vaker werk en een hoger inkomen.

Hoe zorg ik dat slimme mensen voor me willen werken?

Wat betreft aanbod slimme werknemers zit je als ondernemer dus gebakken in Nederland. Maar hoe zorg je dat die mensen ook graag voor je willen werken? 

  1. Deel je ondernemersdroom met werknemers, opdrachtgevers, de buitenwereld. Dat werkt inspirerend en maakt dat mensen bij je willen horen. 

  2. Laat zien dat mensen bij jou kunnen multitasken. De generatie slimmeriken die nu op zoek gaat naar een baan, is gewend om meerdere taken tegelijk uit te voeren en heeft dit ook nodig om geboeid te blijven.

  3. Laat zien dat je zelfontplooiing belangrijk vindt. Bied werknemers de mogelijkheid om opleidingen te volgen en geef dit ook aan in vacatures.

  4. Voer mobiel werken in. Laat zien dat je met je tijd meegaat en dat werknemers bij jou alle vrijheid krijgen om hun tijd zelf in te delen.

  5. De beste werkplekken geven werknemers het gevoel dat ze ertoe doen en dat ze het verschil kunnen maken. Laat zien dat je je mensen verantwoordelijkheid geeft en vertrouwen in ze hebt. In zo'n sfeer willen mensen graag werken.

  6. Natuurlijk kunnen je werknemers niet allemaal eindigen als bedrijfsleider, CEO of mede-eigenaar, maar als mensen het idee hebben dat ze verder kunnen groeien, is de kans groter dat ze voor je willen werken. 

  7. Zorg voor lol op de werkvloer: De tijd van strakke schema's en gebaande paden is voorbij. Maak het leuk voor je personeel: laat hen meewerken aan innoverende, spannende plannen. Dit kan een (slimme) sollicitant over de streep trekken.

En vergeet niet om aandacht te besteden aan je slimme personeel: houd deze talentvolle mensen vast met hulp van deze negen tips.

Auteur

Lenneke Arts