Loek Hermans roemt ondernemingslust in Nederland

MKB-voorzitter één van sprekers tijdens Week van de Ondernemer

30 maart 2007

MKB voorzitter Loek Hermans is overtuigd van de ondernemingslust in Nederland. Dat zei hij tijdens de Week van de Ondernemer. ‘Het gaat erom de juiste voorwaarden te scheppen.’

Uit onderzoek blijkt dat liefst veertig procent van de ondernemers denkt dat het ondernemersklimaat dat in Nederland bestaat niet bijdraagt aan het behalen van succes. Volgens Loek Hermans moet daar verandering in komen. Hij wil dat namens MKB Nederland gaan bereiken, in samenwerking met de politiek. Hermans: ‘Het politieke klimaat lijkt op dit moment gunstig. Het regeerakkoord biedt zeker perspectieven. Neem bijvoorbeeld de bedrijfsovernames. Er zijn maar liefst 185.000 mensen van 55 jaar of ouder die binnen nu en tien jaar hun bedrijf willen staken. Wij hebben toen een website gelanceerd (www.koopjeeigenbedrijf.nl, red.) en binnen no-time was die al vaak bezocht en hadden mensen de ondernemerstest gedaan. Daarom ben ik niet bezorgd om de ondernemingslust in Nederland. Het gaat erom de juiste voorwaarden te scheppen.’

Concreet

Natuurlijk laat Hermans het niet bij deze kreet, hij komt ook met wat concretere zaken. ‘De ondernemer draagt teveel risico. De zorgpremies zijn gestegen, de verantwoordelijkheid voor werknemers is door de Wet Poortwachter flink gestegen maar als de baas zelf ziek is, krijgt hij niet doorbetaald bij ziekte. Mede daarom willen wij de ontslagdiscussie op de agenda van de participatietop hebben. Een bedrijf moet kunnen mee-ademen met de economie. Het huidige stelsel is te star, procedures zijn kostbaar en duren te lang. Er moet sowieso wat beter geluisterd worden naar ondernemers. Ik pleit daarom ook voor een vermindering van gevoelde administratieve lasten. Dit kan je doen onder meer door er voor te zorgen dat ondernemers betrokken worden bij de keuze van voorstellen.’

Innovaties

Hermans benadrukte het belang van het midden- en kleinbedrijf in Nederland. ‘De meeste innovaties komen van het mkb en van elke verdiende euro wordt in het mkb de helft besteedt aan economische ontwikkeling. Als deze tak kan groeien is dat belangrijk voor de hele Nederlandse economie. Daar kun je voor zorgen door onder andere de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven te verbeteren. Scholen en bedrijven hebben elkaar heel hard nodig. Onderwijsinstellingen willen hun leerlingen optimaal voorbereiden op de praktijk en daarmee goede kansen geven om te slagen in de maatschappij. En bedrijven willen gemotiveerde, goed opgeleide mensen. Daarom is het mkb ook een grote leverancier van bijvoorbeeld leer-werkplaatsen voor jongeren. Op het mkb wordt van alle kanten een beroep gedaan en het mkb werkt daar naar de grenzen van de eigen mogelijkheden aan me’, aldus Hermans. Om te zorgen dat het bedrijfsleven in contact komt met goede studenten, is er de MKB Servicedesk.

(Dit artikel is gebaseerd op de lezing van Loek Hermans tijdens de Week van de Ondernemer)