Weinig gemeenten bereid OZB te verlagen

Slechts 51 gemeenten reageren op oproep MKB-Nederland

17 oktober 2013 2 minuten

MKB-Nederland schreef deze zomer alle 408 Nederlandse gemeenten aan om de onroerendezaakbelasting te verlagen of in ieder geval niet met meer dan de inflatie te verhogen. Slecht 93 gemeenten antwoordden, waarvan 51 positief.

“Zeer teleurstellend”, vindt waarnemend voorzitter Michaël van Straalen van de respons. “Volgend jaar dreigt het bedrijfsleven opnieuw de melkkoe van de lokale overheid te worden.”

Een derde omlaag

De Zeeuwse gemeente Kapelle was de eerste die positief reageerde op de oproep van MKB-Nederland. Daarna volgden nog vijftig andere gemeenten, waaonder de stad Den Haag. Daar wordt de belasting voor bedrijfspanden volgend jaar met een derde verlaagd, wat een voordeel tot 800 euro betekent.

“Wat een gemeente als Den Haag kan, moeten andere ook kunnen”, zegt voorzitter Van Straalen. “Ik ben blij met de positieve reacties, maar het aantal vind ik echt teleurstellend laag. We gaan er nog één brief aan wijden, waarin we gemeenteraden en colleges van B & W nogmaals en met klem verzoeken aan onze oproep gehoor te geven.”

Leegstand

Van Straalen wijst gemeenten erop dat veel ondernemers momenteel vechten voor hun voortbestaan. “Door welke stad je ook loopt, je ziet steeds meer lege winkels en andere bedrijfspanden. Dat is verschrikkelijk voor de ondernemers die het treft, maar ook niet goed voor de gemeente, de leefbaarheid en de lokale werkgelegenheid. Daarom zeggen we tegen gemeenten: steun je lokale bedrijven, kom ze tegemoet en zadel ze niet met nog hogere lasten op.

Volgens de MKB-Nederlandvoorzitter gebruiken lokale overheden mkb-bedrijven te vaak als melkkoe. “Maar het mag niet zo zijn dat gemeenten hun eigen gaten in de begroting dichten door de lasten voor bedrijven te verhogen, nu die het al zo moeilijk hebben.”

Maximale stijging

Op dit moment mag alleen de totale opbrengst van de OZB-belasting van alle gemeenten met een maximaal percentage stijgen, maar is niets gezegd over de toegestane stijging per gemeente. MKB-Nederland wil dat een gemeente de OZB maar met maximaal de inflatie mag laten oplopen en gaat hierop aandringen bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Auteur

Marlou Visser