Consumenten slepen ondernemers sneller voor rechter

SER pleit voor eenvoudigere procedure bij kantonrechter

15 december 2009

Als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, kunnen ondernemers makkelijker door consumenten voor de rechter worden gedaagd. De SER pleit voor een eenvoudige procedure bij de kantonrechter bij geschillen tussen ondernemers en consumenten. Deze zou sneller en goedkoper zijn dan de bestaande mogelijkheid.

Verdwijnen

De vereenvoudigde procedure zou ook gebruikt kunnen worden voor geschillen tussen ondernemers en particulieren onderling. Volgens de commissie zou de huidige procedure niet hoeven te verdwijnen maar kunnen beide soorten naast elkaar bestaan. Mensen zouden hierdoor zelf kunnen kiezen welke procedure ze willen volgen. Alleen zaken waarbij het om grote geldbedragen gaat, zouden niet via de nieuwe procedure kunnen worden afgehandeld.

Elektronische aangifte

De SER-commissie voor consumentenzaken heeft het advies aangeboden aan minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. Volgens deze commissie is: "een eenvoudige procedure een goede aanvulling op het werk van geschillencommissie." Burgers kunnen het geschil elektronisch melden bij de griffie van rechtbank. Zij hoeven geen advocaat te nemen en er komt alleen een mondelinge behandeling van de zaak als de rechter dat nodig vindt of de betrokkenen dat willen.  

Reactie

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) heeft niets tegen een eenvoudige procedure, maar is bang dat het "een papieren tijger" wordt. Pieter Walraven, secretaris van de RND: "De doelstelling van honderd dagen wordt vaak niet gehaald." De praktijl leer dat het soms meer dan zes maanden duurt voor er een uitspraak is. "Richt je eerst op de geschillencommissies. Zorg bijvoorbeeld dat die meer mensen krijgen"