Een vijfde deel van de ondernemers verwacht krimp in personeel

28 procent voorziet juist groei personeelsbestand

30 oktober 2013

22 procent van de ondernemers verwacht komend jaar een verdere krimp van het aantal medewerkers. De helft verwacht een gelijkblijvend personeelsbestand en 28 procent voorspelt een lichte toename.

Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit onder zesduizend Nederlandse bedrijven. 60 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht een gelijkblijvende of teruglopende omzet, blijkt uit datzelfde rapport. “De crisis lijkt nog steeds de agenda's van ondernemers te bepalen," zo is te lezen in het rapport. 

'Terugloop medewerkers'

Volgens de universiteit blijven veel ondernemers pessimistisch over de toekomst, al blijkt dit niet geheel uit de cijfers. Hoewel 22 procent van de ondernemers een terugloop van het aantal medewerkers voorziet, schat 28 procent van de ondernemers in wél een groei van werknemers voor elkaar te kunnen boksen.

Ondernemende werknemers 

Op de ondernemerschapindex, waarmee de universiteit verschillende landen vergelijkt op het gebied van ondernemerschap, scoort het Nederlandse bedrijfsleven een 6,1. "De durf om risico te nemen, proactief te handelen en de context waarbinnen werknemers ondernemend gedrag kunnen vertonen, zijn in Nederland slechts beperkt ontwikkeld en aanwezig," beargumenteren de onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Hoogleraar Ondernemerschap Justin Jansen: "Het ondernemerschap is niet op het niveau dat te verwachten is van een kenniseconomie als de Nederlandse. Bovendien scoort maarliefst 40 procent van de Nederlandse bedrijven een onvoldoende voor de mate van ondernemerschap binnen organisaties."

Topprioriteit

De sectoren waarin werknemers het wél goed doen op dit gebied zijn Life Sciences and Health en High Tech. Het slechtst scoren juridische dienstverlening en accounting. Verschillende bedrijven geven volgens de onderzoekers wel aan dat het stimuleren van ondernemerschap een topprioriteit is voor het innovatiepotentieel en resultaatverbetering, maar het lijkt dat ze onvoldoende in staat zijn om deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren. 

Auteur

Lenneke Arts