Aanbestedingswet: wat vinden ondernemers ervan?

Evaluatie mkb-bedrijven uit infrasector

31 oktober 2013

Op 1 april werd de Aanbestedingswet ingevoerd. Nu, ruim een half jaar later, heeft brancheorganisatie MKB Infra een evaluatie-onderzoek laten uitvoeren. De sector voor grond- weg- en waterbouw is goed voor 10 miljard aan aanbestede opdrachten per jaar.

Eerste Hulp bij Aanbesteden

Meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers zegt niet te hebben gemerkt dat mkb'ers meer kans maken op opdrachten. Dit was wel een van de belangrijkste doelstellingen van de wet. Een op de drie zegt dit wel te hebben gemerkt.

Miljarden

De overheid besteedt elk jaar voor 60 miljard euro aan opdrachten aan volgens de Aanbestedingswet. Hieronder vallen bijvoorbeeld de opdrachten om een weg of een tunnel aan te leggen, voor zover de opdrachten onder de grens voor Europese aanbesteding blijven (5 miljoen euro voor werken).

Iets meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers zegt dat er nog steeds te hoge eisen worden gesteld aan opdrachtnemers. De wet had hier ook paal en perk aan moeten stellen. Slechts een op de tien ondernemers merkt iets van een vermindering van de administratieve lasten.

Laagste prijs

Waar veel ondervraagde bedrijven over klagen, is dat de overheid bij het gunnen van een opdracht nog steeds vooral op de laagste prijs let. Andere factoren, zoals de kwaliteit van het werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen zouden juist een grotere rol moeten spelen.

Hier mogen opdrachtgevers alleen gemotiveerd van afwijken, maar dit blijken zij in meer dan de helft van de gevallen te doen. Ook besteden overheden meer opdrachten onderhands aan. Volgens onderzoekers van MKB Infra wordt dit gedaan om makkelijker alleen op prijs te kunnen selecteren.

Auteur

Marlou Visser