Tien speerpunten voor het mkb

Michaël van Straalen: Ondernemen moet weer lonend worden

20 februari 2020

Michaël van Straalen is op 4 november benoemd tot voorzitter van MKB-Nederland. De nieuwe voorzitter maakt er zijn missie van om ondernemen weer lonend te maken. Dit zijn Van Straalens tien speerpunten voor het mkb.

1 Collectieve lasten moeten omlaag

"Wat ondernemers nu echt nodig hebben, is dat de collectieve lasten omlaag gaan, zodat consumenten ook weer geld krijgen om uit te geven en ondernemen weer lonend wordt. We verdienen met zijn allen hetzelfde als in 2008, maar de lasten zijn wel met 45 miljard euro opgelopen. Dat geld moet terug de economie in."

2 Lokale ondernemerslasten niet verhogen

"Gemeenten moeten naast hun ondernemers gaan staan, want de ondernemers zorgen niet alleen voor werk, maar ook voor leefbaarheid. Dus geen hogere OZB-belasting, geen verhoging van de parkeertarieven, de precariobelasting, reclamebelasting. Wat een rariteit om die belastingen in deze periode te verhogen! Gemeenten moeten hun ondernemers juist ondersteunen. Ook bijvoorbeeld door hen aanbestede opdrachten te gunnen."

3 Zorgkosten niet afwentelen op ondernemers

"De zorgverzekeringswet is in 2006 ingevoerd. Toen betaalden ondernemers 8 miljard euro. Dat is inmiddels toegenomen tot 22 miljard euro: een flinke lastenverzwaring in crisistijd. Daar moet echt een einde aan komen."

4. Korter doorbetalen van ziek personeel

"Werkgevers moeten personeel dat ziek wordt, nu twee jaar doorbetalen. Dat is veel te lang. Stel je eens voor dat je twee werknemers hebt en een van hen buiten jouw schuld om ziek wordt. Ik pleit ervoor om de periode dat je loon moet doorbetalen, terug te brengen naar zes maanden. Met de vijf partijen die nu het begrotingsakkoord hebben gesloten, zie ik ruimte om daar over te onderhandelen."

5 Einde aan de accijnsidiotie

"Ondernemers in de grensregio's hebben ontzettend veel last van de accijnzen. De overheid denkt dat je accijnzen gewoon kan verhogen, maar we leven niet op een eiland. Klanten vertrekken naar Duitsland en België. Het kabinet steunt nu het mkb in de buurlanden, terwijl de detailhandel de steun hard nodig heeft. We moeten de accijnzen gelijk trekken met Duitsland en België."

6 Kredietverlening op gang

"Al sinds het uitbreken van de kredietcrisis is het moeilijker voor ondernemers om geld van de bank te krijgen. Daar moet iets aan veranderen, want 80 procent van de ondernemers klopt voor financiering wel bij de bank aan. Enerzijds moeten wij ondernemers helpen bij het maken van goede plannen om bij hun bank te kunnen aankloppen, aan de andere kant moeten we er ook bij banken op hameren dat zij de ondernemers óók nodig hebben. En alternatieve financieringsvormen moeten worden gestimuleerd."

7 Exportondersteuning stroomlijnen

"We doen het al heel goed op het gebied van export, 60 procent van onze export is van het mkb. Dat moeten we ook blijven ondersteunen. Ik ben nu met minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) in gesprek om alle instrumenten die er bestaan om ondernemers te ondersteunen, te stroomlijnen en de voorlichting beter te maken. Er zijn veel initiatieven, maar vaak zijn ze nog te onbekend of sluiten ze niet goed op elkaar aan. Ook moet er meer ruimte komen voor exportfinanciering en persoonlijke ondersteuning, want geen ondernemer is gelijk."

8 Einde aan de zwalkpolitiek

"Het politieke beleid is de laatste jaren veel te veranderlijk. Het ene jaar wordt geld gereserveerd voor projecten die er een jaar later ineens niet meer zijn. Ondernemers hebben hier wel rekening mee hebben gehouden door bijvoorbeeld personeel aan te houden. De industrie, bouw en infrasector hebben er heel veel last van dat plannen de hele tijd veranderen. Wat we nodig hebben, is een politiek die duidelijk is over de te volgen lijn en daar ook aan vasthoudt."

9 Betalingstermijnen moeten korter

"Vooral grote bedrijven misbruiken hun inkoopmacht nogal eens door kleine ondernemers erg laat te betalen. Soms worden betalingstermijnen van 90 tot 120 dagen afgedwongen. Dit werkt negatief door in de hele toeleveringsketen. Bedrijven die dit doen, wijzen wij graag op hun verantwoordelijkheid."

10 Stop oneerlijke concurrentie buitenlandse zelfstandigen

"In sectoren waar sterk wordt geconcurreerd op loonkosten, zoals de afbouw, hebben ondernemers veel last van zelfstandigen uit voornamelijk Oost-Europese landen die hier heel makkelijk voor zeer lage prijzen aan de slag kunnen gaan. Concurrentie is goed, maar het moet wel eerlijk. Er moeten snel Europese afspraken over deze zzp'ers komen, want Nederlandse ondernemers kunnen onmogelijk tegen deze concurrenten op."

Auteur

Marlou Visser