Dag van het familiebedrijf: de geheimen

MKB Trends 2014 | Klein is het nieuwe groot

12 november 2013

Van de grotere familiebedrijven heeft een op de vijf een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies. Kleinere familiebedrijven hebben daar minder behoefte aan. “Wij houden elkaar scherp.”

‘Door de lijnen kort te houden, kun je sneller schakelen’, zegt Irma Hellegers, directeur-eigenaar van hotel Frans op den Bult in Deurningen. De kern van het familiebedrijf is dan ook “de passie voor het vak, de betrokkenheid van familie en personeel”, aldus Hellegers. Met vijftig man personeel bestiert zij een hotel-restaurant annex zalencentrum. “Doordat je met familie werkt, kun je makkelijker inspringen.” De hele familie woont ook op het terrein van het complex.

Van de crisis zegt zij weinig te merken, omdat zij bijtijds het roer heeft omgegooid. Tot 2003 was Frans op den Bult een restaurant dat voor 100 procent gericht was op de transportbranche. Nadat de grenzen werden opengegooid, kwamen er steeds meer buitenlandse chauffeurs die “onderweg niks verteren”. Hellegers besloot tot de bouw van een zalencentrum, bouwde een hotel en ging ook in de catering. Het hotel dankt zijn populariteit, volgens Hellegers, aan het motto ‘waar thuiskomen heel gewoon is’.

Iemand van buiten voor advies

“Het is ook een beetje familiestrijd”, zegt Emmy van Noort-van Kesteren, de grande dame van Van Kesteren Schilders in Voorhout. Haar zoon, Loek, is de eigenlijke directeur, maar Emmy heeft ook nog vrijwel dagelijks contact met klanten. “Op die manier houd je elkaar scherp”, zegt zij. “Als familie kan je wat laconieker met elkaar omgaan en geeft het niet dat je tijdens het eten nog even zaken met elkaar bespreekt.”

Voor advies en toezicht kan zij in voorkomende gevallen iemand van buiten benaderen. “Eigenlijk leerden wij hem bij toeval kennen: hij was namelijk ooit klant.” Met zijn ervaring als hoofd Personeelszaken bij Unilever, kan hij soms waardevolle adviezen geven aan de jongere generatie van het familiebedrijf met ongeveer vijftig man personeel. Ze zijn net het afgelopen weekeinde met elkaar op pad geweest, zodat ze elkaar op een wat informelere wijze konden leren kennen. 

Auteur

Flip Schultz