Nationale Werk Bezoekdag

Nodig werkzoekenden uit op je bedrijf

13 december 2013 2 minuten

Hoogleraar Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg roept bedrijven op om op donderdag 12 december hun bedrijf te openen voor werkzoekenden. Werknemers kunnen dan werkzoekenden uit hun omgeving meenemen om het bedrijf eens vrijblijvend te leren kennen.

In dit artikel

Voor werkzoekenden biedt deze dag de kans op een positieve manier contacten te leggen en gesprekken te voeren binnen de arbeidsorganisatie. En de organisatie kan zich op deze wijze presenteren aan de buitenwereld. 

Geen banenmarkt

De dag is nadrukkelijk geen banenmarkt, er zijn geen verplichtingen en verwachtingen, maar het gaat om het organiseren van ontmoetingen.

Werkzoekenden leren waar zij staan op de arbeidsmarkt en waar jouw organisatie staat. Mocht je een vacature hebben of in de toekomst krijgen, dan kun je zo alvast op laagdrempelige wijze gemotiveerde werkzoekenden ontmoeten. Je krijgt in ieder geval een beeld van het personeelsaanbod. 

Tips

Wil jij je bedrijf openstellen op 12 december? Hieronder vind je tien tips voor werkgevers. 

  • 1. Bespreek zo snel mogelijk als werkgever samen met het personeel/OR/vakbond hoe je de dag gaat opzetten. Als zzp’er: maak je eigen plan, eventueel samen met andere zzp’ers. Communiceer het plan met alle personeelsgeledingen en eventueel ook je klanten.

  • 2. Stem eventueel af met de (regionale) werkgeversorganisatie waar je lid van bent of met de gemeente en het UWV in de plaats waar je bedrijf is gevestigd. Mochten er financiële of organisatorische drempels zijn, dan kunnen zij mogelijk helpen, en dat geldt ook voor de O&O-fondsen.

  • 3. Inventariseer hoeveel en welke personeelsleden een werkzoekenden zouden willen uitnodigen en wat haalbaar is voor het bedrijf. De werkzoekende hoeft niet per se een achtergrond te hebben die past bij de kern-functies van het bedrijf; iemand kan ook op bezoek komen bij bijvoorbeeld de ICT-afdeling, de administratie, de catering enzovoort. Mensen kunnen veel meer en zijn in veel meer geïnteresseerd dan alleen blijkt uit hun vorige baan of laatste opleiding.

  • 4. Spreek af bij welke afdelingen/functionarissen de werkzoekende op bezoek kan komen, maak een schema dat haalbaar is qua tijdsbeslag.

  • 5. Spreek af wie de werkzoekende rondleidt bij het werkbezoek: de werknemer die de werkzoekende heeft uitgenodigd, iemand van de HR-afdeling, OR of vakbond. 

  • 6. Maak de verwachtingen duidelijk, intern en naar de werkzoekende toe. Het Nationale Werkbezoek is géén banenmarkt en het bedrijf heeft geen enkele verplichting of wat dan ook. Het gaat om de ontmoetingen, het herstel van het contact met de arbeidsmarkt voor de werkzoekende, om het versterken van motivatie en zelfvertrouwen en om mogelijke tips en informatie die de werkzoekende kan krijgen. Tegelijk krijg je als bedrijf zicht op het personeelsaanbod op de arbeidsmarkt.

  • 7. In dat licht: mocht je als werkgever bereid zijn om de werkzoekende een korte presentatie te laten houden of zijn c.v. in ontvangst te nemen, dan is dat uiteraard niet verboden. Spreek dat dan van te voren af. Heb je als bedrijf vacatures dan kunnen die desgewenst onderwerp van gesprek zijn.

  • 8. Sluit het bezoek goed af, vraag de werkzoekende wat hij van het bezoek vond, wat hij heeft opgestoken. Zorg dat er eventuele bedrijfsdocumentatie voorhanden is, die je zou willen meegeven.

  • 9. Koppel de ervaringen met de werkbezoeken weer terug naar het voltallige personeel en specifiek naar de werknemers die een werkzoekende hebben uitgenodigd.

  • 10. Feliciteer jezelf dat je op deze manier en in deze maand een steentje hebt bijgedragen aan de aanpak van het werkloosheidsprobleem waarmee veel mensen kampen!

Auteur

Marlou Visser