Wat is Social Return en wat kan ik ermee?

Column Petra Oden | lector Hanzehogeschool

26 maart 2015

“Social Return? Heeft dat iets met social media te maken?” vroeg een ondernemer me tijdens het congres 'Inkoper ontmoet ondernemer'. Ook bij de Week van de Ondernemer in Groningen keken ondernemers mij vragend aan als ik begon over Social Return.

Terwijl steeds meer opdrachtgevers Social Return voorwaarden opnemen in aanbestedingen en er zo toe bijdragen dat er reguliere werkplekken ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een middel om de 370.000 WW’ers, 338.000 bijstandsgerechtigden en 250.000 mensen met een arbeidshandicap in Nederland in het arbeidsproces op te nemen.

Kansen

Ik ontmoet ook steeds meer ondernemers die kansen zien in Social Return. Groenbedrijven en schoonmaakbedrijven bijvoorbeeld: zij schakelen juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Zij doen dat niet alleen omdat ze dan goedkope arbeidskrachten krijgen. Een groenbedrijf haalt via Social Return miljoenenprojecten binnen. Een schoonmaakbedrijf vertelde mij dat ze op deze manier ook voorbereid willen zijn op de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. De bedrijfsprocessen zijn er klaar voor: hij levert het schoonmaakmanagement, een sociale werkplaats levert de schoonmakers en begeleidt ze. De gemeenten waarmee ze samenwerken zijn ook nog eens heel tevreden over de inzet van deze zeer gemotiveerde werknemers.

Rol gemeenten

Ondernemers zeggen wel dat het belangrijk is dat de overheid een goede regie voert op Social Return. Ondernemers zijn vaak regionaal gericht. Omdat elke gemeente het weer anders aanpakt is het voor hen niet gemakkelijk om de ingang te vinden bij een gemeente, laat staan bij meerdere gemeenten. Bij de Hanzehogeschool raden we gemeenten dan ook aan alle informatie over Social Return op een plek op internet te zetten. Zowel de informatie van Inkoop als de informatie over doelgroepen zoals werklozen, arbeidsgehandicapten en leerlingen.

Sceptisch

Een verhuisbedrijf was eerst nogal sceptisch over Social Return. Toen ik zei dat ook mensen met een arbeidsbeperking ingezet konden worden, klaarde het gezicht op. Ze hadden in dat bedrijf ooit iemand gehad die archiefwerkzaamheden deed. Dat was goed bevallen. De ondernemer benadrukte dat de begeleiding niet alleen op zijn schouders moet drukken. Het belang van een goede begeleiding van doelgroepen kwam ook ter sprake tijdens een bijeenkomst van de Bedrijvenvereniging Leek, waar 140 bedrijven lid van zijn. Wij adviseren aanbestedende partijen dan ook om ondernemers te ontzorgen. Bijvoorbeeld door projecten in te richten waarbij langdurig werklozen eerst weer leren om werkritme op te doen (op tijd komen), dan trainingen krijgen waarbij ze vaardigheden opdoen en pas daarna een reguliere werkplek krijgen.

Samen

Ondernemen doe je niet alleen; zo stond het laatst bij de tien trends op deze website. Een mooi voorbeeld van samenwerking liet een bouwbedrijf zien. In combinatie met een loodgietersbedrijf en een schildersbedrijf presenteerde hij zich aan gemeenten. Samen konden zij zorgen voor duurzame werkplekken door werknemers te laten rouleren. Genoeg mooie voorbeelden dus van ondernemers die creatief zijn en Social Return benutten om zich te profileren. Moderne ondernemers zijn klaar voor Social Return.

Auteur

Petra Oden