Subsidienieuws: wijziging Regeling GLB-inkomenssteun

15 december 2009 1 minuten

De Regeling GLB-inkomenssteun (GLBIKS) is aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de inbedding van de melkpremie in de bedrijfstoeslagregeling. Ook wordt verdere invulling gegeven aan de eisen inzake de goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) en worden twee randvoorwaarden op het gebied van dierenwelzijn gewijzigd.

In 2005 en 2006 was de melkpremie nog gekoppeld aan de productie en kreeg de landbouwer de melkpremie apart uitbetaald. Dit jaar wordt de melkpremie ontkoppeld van de productie en opgenomen in de bedrijfstoeslag. Het melkquotum dat op 31 maart 2007 bij het Productschap Zuivel staat geregistreerd is bepalend voor de hoogte van het bedrag aan melkpremie.

Omdat de EU van mening is dat Nederland de GLMC-eisen beperkt heeft ingevuld, worden de volgende onderwerpen opgenomen: het gehalte van organische stof in de bodem handhaven door passende praktijken; zorgen voor een minimaal onderhoud en achteruitgang van habitats voorkomen.

Op het terrein van dierenwelzijn worden de volgende twee randvoorwaarden gewijzigd: huisvesting van agressieve varkens; nationale norm is leidend; de randvoorwaarde met betrekking tot de afmeting van voerligboxen komt te vervallen; de Europese norm is leidend.

Auteur

Onno Bieleman