'Ondernemer heeft geen plek voor jonggehandicapten'

80 procent van de ondernemers heeft geen werk

24 januari 2014 2 minuten

Een grote meerderheid van de ondernemers heeft geen ruimte voor jongeren met een arbeidshandicap. Dat blijkt uit onderzoek van CNV Vakmensen onder ondernemers uit de vervoer-. industrie-, voedings- en bouwsector.

80 procent van de ondervraagde ondernemers geeft aan geen werk te hebben voor jongeren met een handicap.

Arbeidshandicap

Via het sociaal akkoord is bepaald dat tot 2016 in totaal 125 duizend extra banen beschikbaar moeten komen voor jongeren met een arbeidshandicap. Als dat aantal eind 2016 niet is gehaald, volgt mogelijk een quotumverplichting, waarbij je als ondernemer wordt verplicht een bepaald percentage jongeren met een arbeidshandicap op de werkvloer te hebben rondlopen.

Welkom

Dit willen we graag voor zijn,” zegt Piet Fortuin, vice-voorzitter van CNV Vakmensen. “We menen dat extra inspanningen beter werken dan een quotumverplichting. Jongeren voelen zich meer welkom en worden dan beoordeeld op prestaties en niet op hun handicap. De stok achter de deur, de quotumverplichting, geeft wel het belang aan.”

Garagebedrijven

In de cao voor motorvoertuigen zijn al afspraken gemaakt voor de instroom van jongeren met een handicap. Deze cao geldt voor 85 duizend mensen in die sector. Daarvoor 25 beschikbare arbeidsplaatsen zijn afgesproken. 

Quotumwet

Met de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking moet treden, ontstaat één regeling voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om er zeker van te zijn dat er de komende jaren ook voldoende banen beschikbaar komen, maakt het kabinet hierover afspraken met werknemers en werkgevers. Werkgevers willen in 2014 2.500 jongeren plaatsen, in 2015 5.000 jongeren en in 2020 10.000.

Wajong

Voor mensen die sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben, geldt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Een Wajonger heeft één of meer beperkingen uit de volgende categorieën.

  • Lichamelijke beperking: Je werknemer is bijvoorbeeld slechtziend of slechthorend, heeft epilepsie of een hartziekte.

  • Psychische beperking: Je werknemer heeft bijvoorbeeld concentratieproblemen, gedragsproblemen of moeite om contact te leggen. Denk aan ADHD, autisme en schizofrenie.

  • Verstandelijke beperking: Je werknemer is beperkt in zijn intellect en in zijn gedrag. Hij leert moeilijk, heeft extra uitleg nodig en is gebaat bij eenvoudige werkzaamheden.

Voordeel van een Wajonger kan zijn dat hij meer diversiteit aan je personeel toevoegt, uitkomst biedt voor eenvoudig werk dat nu blijft liggen en financieel aantrekkelijk is. De meeste Wajongers zijn goede werknemers die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk. Een Wajonger in zijn werk zien groeien, geeft vaak een positieve invloed op de sfeer. Als je iemand met een Wajong-uitkering in dienst hebt of neemt, kun je gebruikmaken van de no-riskpolis (óók als je werknemer inmiddels geen uitkering meer heeft) en van loondispensatie.

Auteur

Lenneke Arts