MKB-Nederland ontevreden over nieuwe wet KvK's

MKB-Nederland uit onvrede over wetsvoorstel

15 december 2009 1 minuten

De ontwikkeling van KvK Nederland tot een vereniging met taken op het gebied van de nationale belangenbehartiging is zeer ongewenst, zo meent MKB-Nederland.

Belangenbehartiging van ondernemers is geen taak van de Kamers van Koophandel (KvK’s), maar voorbehouden aan private organisaties. Dit zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het wetsvoorstel dat een nieuwe opzet regelt voor de Kamers. De Tweede Kamer debatteert hier vandaag over.

De afbakening van taken heeft geen plek gekregen in de nieuwe wet. In de Memorie van Toelichting staat zelfs expliciet dat regiospecifieke economische stimulering met belangenbehartiging als doel, hoort bij het werk van de Kamers. Hier is MKB-Nederland principieel tegen. Belangenbehartiging is geen zaak voor een publieke organisatie, die betaald wordt uit een verplichte heffing.

Ook een vurige wens van MKB-Nederland voor een lagere heffing voor pensioen bv’s is niet opgenomen in het wetsvoorstel, ondanks eerdere toezeggingen van het kabinet. Vervolgens vindt de mkb-organisatie het onjuist dat startersvoorlichting geheel uit heffingen van reeds gevestigde ondernemers moet worden bekostigd. Bij herhaling heeft ze te kennen gegeven dat het gepast zou zijn dat (een deel van) deze activiteit uit de algemene middelen wordt bekostigd. Stimulering van ondernemerschap is immers een algemeen maatschappelijke doelstelling die hoog in het vaandel van EZ staat.

MKB-Nederland is tot slot zeer bevreemd over de structuur van KvK Nederland. Dit wordt een private vereniging (KvK Nederland) waarvan het bestuur bestaat uit de voorzitters van de 12 (publieke!) Kamers. Dit zet de private ondernemersorganisaties in de praktijk buiten spel. gezet. De vraag is dan ook hoe het ministerie de werkzaamheden van KvK-Nederland denkt te gaan bewaken.

Bron: MKB Nederland