Voorkom verhoogde belastingrente: doe op tijd aangifte

Tips voor de inkomstenbelasting

17 februari 2014 3 minuten

‘Sparen bij de belastingdienst’ is er niet meer bij. Zorg dat je je verwachte inkomsten zo nauwkeurig mogelijk doorgeeft bij een verzoek om een voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, want anders kan er een fikse rente volgen. De regels daarvoor zijn aangescherpt.

Vanaf 1 januari 2013 heeft de belastingdienst een nieuwe regeling voor het heffen en vergoeden van rente op (voorlopige) aanslagen voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Zeker als het gaat om de belastingrente op aanslagen vennootschapsbelasting is die verhoging stevig. De nieuwe renteregeling is van toepassing op aanslagen waarvan het tijdvak op 1 januari 2012 of later aanvangt.

Renteregeling vanaf 1 januari 2013

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het tijdstip waarop de berekening van verschuldigde belastingrente begint en de hoogte van de verschuldigde rente: Bij aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wordt belastingrente berekend vanaf zes maanden na afloop van het belastingjaar.

De belastingrente wordt berekend tot 6 weken na de datum van de aanslag. Is de opgelegde (voorlopige) aanslag gelijk aan een ingediend verzoek, dan eindigt het belastingrentetijdvak uiterlijk 14 weken na de ontvangst van het verzoek. Volgt de (voorlopige) aanslag op een ingediende aangifte, dan eindigt het belastingtijdvak uiterlijk 19 weken na de ontvangst van de aangifte.

Dien je het verzoek om een voorlopige aanslag binnen vier maanden na afloop van het belastingjaar in, dan hoef je in het geheel geen belastingrente te betalen als de voorlopige aanslag gelijk is aan het verzoek. Datzelfde geldt wanneer je binnen drie maanden na afloop van het belastingjaar je aangifte indient.

Percentages belastingrente tot 1 april 2014

Tot 1 april 2014 is de belastingrente gelijk aan de wettelijke rente die voor consumenten geldt (de wettelijke rente voor niet-handelstransacties). Deze bedraagt momenteel 3 procent. Ter vergelijking: voor de heffingsrente bedroeg de rente eind 2012: 2,25 procent.

Belastingrente na 1 april

Vanaf 1 april 2014 gaat de belastingdienst onderscheid maken tussen belastingrente voor de vennootschapsbelasting en alle overige belastingen. De hoogte van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt dan gelijkgesteld met de wettelijke rente voor handelstransacties (deze is nu 8,25 %) met een minimum van 8 procent. Voor de andere belastingen blijft de wettelijke rente voor niet-handelstransacties doorslaggevend, maar dan wel met een minimum van 4 procent.

Te ontvangen rentevergoeding

Onder de nieuwe renteregeling gaat de belastingdienst in veel minder gevallen over tot het vergoeden van rente. Rente wordt namelijk alleen vergoed vanaf zes maanden na afloop van het belastingjaar en alleen als de belastingdienst te lang heeft gedaan over de vaststelling van de aanslag. Als norm hiervoor geldt 13 weken voor de vaststelling van een (voorlopige) aanslag naar aanleiding van een aangifte en 8 weken naar aanleiding van een verzoek. Als de belastingdienst binnen die termijnen een aanslag vaststelt, wordt er geen rente meer vergoedt.

Let op: wordt een aanslag verminderd naar aanleiding van een bezwaar- of gerechtelijke procedure, dan wordt de eventueel eerder in rekening gebrachte belastingrente gecorrigeerd. Máár er wordt geen belastingrente en/of invorderingsrente vergoed. Ben je dus in een bezwaar- of beroepsprocedure verwikkeld, let er dan goed op of je wel of niet uitstel van betaling moet vragen.

Tip: Voorkom onnodige rentebetalingen

Robert Rutgers, fiscaal adviseur van Flynth: "Het is dus van groot belang om de voorlopige aanslagen goed én tijdig af te stemmen met de te verwachten inkomsten. Dat geldt voor particulieren, ondernemers én vennootschappen. Zo voorkom je dat je achteraf over de te betalen belasting nog een fors bedrag aan rente moet betalen of dat je teveel belasting betaalt en uiteindelijk bij teruggaaf geen rente vergoed krijgt."

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.