Extra energiebesparing gebouwen stimuleert economie

Vooral in winkels en kantoren veel te winnen

26 maart 2014 2 minuten

Als bestaand vastgoed energiezuiniger wordt gemaakt kan dit de economie veel opleveren. Volgens een rapport van het ING Economisch Bureau leiden investeringen in energiebesparende maatregelen tot stimulering van de werkgelegenheid, een waardestijging van vastgoed en kostenbesparingen bij bedrijven.

Positieve effecten op de economie zijn ook verlaging van de CO2-uitstoot, verbetering van de concurrentiekracht van Nederland en lagere afhankelijkheid van energie-import. Vooral in kantoren en winkels blijven de investeringen achter, maar de noodzaak om maatregelen door te voeren neemt volgens ING-economen toe. Dit komt door de veranderende vraag van ondernemers die de panden gebruiken en sturende regelgeving vanuit de overheid.

Enorme mogelijkheden in kantoren en winkels

Gebouweigenaren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de nationale doelstellingen voor energiebesparing. Maar vooral in kantoren en winkels komt de gewenste golf van investeringen nog onvoldoende op gang. Dat is een gemiste kans, want kantoren en winkels (180.000 gebouwen) gebruiken bij elkaar net zoveel energie als ruim 1,5 miljoen woningen. Meer dan 60% van het energieverbruik in kantoren komt voor rekening van verwarming en verlichting. Juist op dat vlak kunnen bijvoorbeeld energiezuinige verlichting en betere isolatie significante besparingen opleveren.

Totale energieverbruik in kantoren stabiliseert

Op basis van een grove schatting bedraagt het energiegebruik in Nederlandse 

kantoren net zoveel als het energieverbruik van bijna 850.000 huishoudens. Die energie wordt vooral gebruikt voor verwarming, ICT en verlichting. In de periode 2008-2012 blijkt dat het elektriciteitsverbruik van kantoren is gestabiliseerd en dat het gasverbruik 

daalt.

Dit heeft verschillende redenen:

  1. betere isolatie van kantoorpanden

  2. efficiënter gebruik van kantoorruimte

  3. lagere bezetting omdat kantoororganisaties thuiswerken stimuleren

  4. daling van de kantoorwerkgelegenheid

  5. verhuizing van oude naar nieuwe of vernieuwde panden

Energiebesparende maatregelen

Om te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd, moeten bestaande gebouwen onder meer met energiebesparende maatregelen worden aangepast. Doordat de waarde van vastgoed momenteel onder druk staat, hebben eigenaren minder investeringscapaciteit. Die bekijken daarom kritisch of energiebesparende maatregelen daadwerkelijk leiden tot waardeverbetering.

Bron: ING Economich Bureau, lees het hele rapport 

Auteur

Laura Wennekes