Kabinet investeert in samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen

64 miljoen voor innoveren door samenwerking

21 oktober 2016

Het kabinet investeert 64 miljoen in samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen. Want, zo denkt het kabinet: samen kunnen ze tot nieuwe oplossingen komen voor economische en maatschappelijke vraagstukken.

Financieringsvormen voor innovatie

Whitepaper Haal meer uit mvo

Dit schrijft minister Kamp van Economische Zaken afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De investering van het kabinet moet zorgen dat nationale en Europese ondernemers en kennisinstellingen meer gaan samenwerken.

Economische en maatschappelijke vragen

Volgens Kamp kan Nederland een nog grotere rol spelen in het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken, als bedrijven en kennisinstellingen de krachten bundelen. Hij noemt internationale problemen als grondstoffenschaarste, klimaatverandering en vergrijzing. De overheid stimuleert al langer kennisdeling tussen bedrijven en kennisinstellingen. In Technologische Topinstituten (TTI’s) doen bedrijven onderzoek samen met universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen. Ze maken samen innovatieve producten en processen. Zo’n onderzoeksgroep krijgt deels geld van de overheid en deels van de bedrijven. De tijdelijke TTI's werden vervangen door Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) (tegenwoordig PPS-toeslag onderzoek en innovatie). Hierbij werken de partners op langere termijn samen en is de financiele bijdrage van de bedrijven hoger.

Mkb en innovatie

Het kabinet heeft nu besloten om meer te investeren. In de brief schrijft minister Kamp dat kennisdeling belangrijk is voor innovatie, maar samenwerken voor bedrijven en kennisinstellingen nog niet vanzelfsprekend is. Minister Kamp investeert eenmalig 45 miljoen. De ministeries van Volksgezondheid en Infrastructuur en Milieu leggen er de komende jaren nog respectievelijk 9 en 10 miljoen euro bij. “Juist voor innovatieve mkb-bedrijven is het van groot belang om samen te werken met kennisinstellingen en andere bedrijven,” schrijft minister Kamp. “Het mkb is cruciaal voor de ontwikkeling van innovatie en voor de versterking van de Nederlandse economie.” Volgens de minister hebben bedrijven en kennisinstellingen plannen ingediend, waaruit blijkt dat ze veel kansen zien om samen te werken aan vraagstukken.

Van kunststof tot medicijnen

Bert-Jan Lommerts produceert kunststof producten met zijn mkb-bedrijf Latexfalt. Lommerts is tevens vertegenwoordiger in de topsector Chemie. Hij vertelt: “We kunnen de grote uitdagingen van de toekomst veel beter oppakken door verschillende disciplines te bundelen. Zo heeft de chemiesector kennis die van groot belang is voor de gezondheidszorg. We gaan nu bijvoorbeeld samenwerken aan nieuwe geneesmiddelen en antibiotica, synthetische vaccins en biologisch afbreekbare implantaten." Friesland Campina werkt samen met kennisinstellingen TNO en DLO. Die instellingen doen veel onderzoek naar voedsel en agricultuur. “Op deze manier kunnen we internationaal toonaangevend blijven op het gebied van innovatie in Agri&Food,” vertelt Emmo Meijer van Friesland Campina en voorzitter van het samenwerkingsverband Agri&Food.

Auteur

Claartje Vogel