Politieke visie is essentieel voor innovatie

Column Marijn van Vliet | Gebrek aan visie houdt innovatie tegen

21 oktober 2016

"Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert", zei president Mark Rutte. "Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen."Maar visie is juist enorm belangrijk om innovatie in het mkb te stimuleren.

Financieringsvormen voor innovatie

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) heeft kritiek op het innovatiebeleid van Nederland. In het jaarlijkse Review of Innovation Policy rapport schrijft de OECD dat het topsectorenbeleid (PPS-toeslag onderzoek en innovatie) de gevestigde belangen beschermt, terwijl vooral kleine, ondernemende bedrijven voor radicale innovatie zorgen.

Visie als obstakel

De OECD legt de vinger op de zere plek en stelt dat een gebrekaan visie van de regering innovatie tegenhoudt. Helaas beschikt Nederland over een minister-president die visie slechts als een obstakel ziet.

"Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert," vindt hij. Rutte verwart met deze uitspraak visie met blind idealisme. Visie is juist gestoeld in realiteit. Een heldere politieke visie moet het hoofd bieden aan de grote en reële maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Met duidelijke doelstellingen stimuleer je innovatie.

In plaats daarvan werkt deze regering de formulering van doelstellingen op nationaal en Europees niveau tegen. Begin maart sprak zij zich bijvoorbeeld uit tegen nationale doelen voor duurzame energie.

Visie stimuleert

Afgelopen week stond een mooi voorbeeld van hoe een heldere visie innovatie kan stimuleren stond in het NRC Handelsblad. De emissienormen van de overheid stimuleerden Tencate tot innovatie in lichtere materialen voor de productie van auto’s.

Op dezelfde manier stimuleert Denemarken innovatie in duurzame energie. Denemarken heeft namelijk de heldere en ambitieuze doelstelling om in 2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken voor energieproductie. Het is geen toeval dat windmolenfabrikant Vestas een Deens bedrijf is.

Een duidelijke visie op de toekomst stimuleert innovatie en trekt investeringen uit de private sector aan. Om maatschappelijke problemen aan te pakken, is innovatie van groot belang.

Concurrerend, innoveren en banen creëren

Hoe ziet de wereld eruit over 10, 20, 50 jaar? Waar halen we onze energie vandaan? Hoe gaan we om met demografische veranderingen? Hoe zorgen we ervoor dat we over 10 jaar nog werkende antibiotica hebben? Hoe voeden we 9 miljard mensen in 2050? Waar verdienen we over 50 jaar ons geld mee?

Dit zijn de grote en reële maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Als samenleving moeten we antwoorden formuleren op deze uitdagingen om ook in de toekomst over een concurrerende en innovatieve economie te beschikken die genoeg banen creëert. Het wordt tijd dat de regering dit inziet.

Auteur

Marijn van Vliet