De kracht van de coöperatie

Column Hans Krosse | Samenwerking anno nu

25 februari 2020

Coöperaties hebben een belangrijke rol gespeeld in de economische emancipatie van grote groepen van de bevolking, vooral rond de eeuwwisseling van de 19de naar de 20ste eeuw. Ook nu weer lijkt de coöperatie het antwoord op hedendaagse problemen en uitdagingen.

Whitepaper Financieringsvormen en regelingen

Een coöperatie, ofwel wel een groep gericht op samenwerking, is niets nieuws. De coöperatie is een vorm van zelforganisatie. Onder andere gericht op het halen van een gezamenlijk doel, het vergroten van de (economische) macht of het behalen van (schaal)voordeel. Bekende ‘coöperaties’ zijn Friesland Campina, Rabobank en Univé.

Het verval van de instituties

Begin januari werd vanuit het Verbond van Verzekeraars het volgende geschreven: “Levensverzekeraars zien hun omzet sterk dalen, de omzet van schadeverzekeraars is al jaren stabiel of licht dalend en zorgverzekeraars maken nauwelijks winst (hoewel de publieke opinie weleens anders gelooft).” Verzekeraars verwerken continu grote hoeveelheden nieuwe wetten en regels en moeten daarnaast adequaat reageren op veranderende (markt)omstandigheden. De lange termijn ontwikkelingen staan hierdoor stil. Dat is dodelijk.

De financiële markten zijn in dat opzicht iets flexibeler. Sinds de wereldwijde financiële crisis zijn veel nieuwe initiatieven ontstaan. Onder het ‘volk’ lijkt een consensus te bestaan dat een cultuurverandering of grote schoonmaak nodig is. De financiële sector lijkt volop in beweging, maar de vraag is echter; is er op tijd voldoende resultaat? Al sinds de jaren dertig proberen monetaire autoriteiten het ‘financiële beest’ te temmen. Verscherpt toezicht en brandschermen tussen bank en verzekeraar was het antwoord van de overheid. Helaas bleek dit alles niet te werken, de markt lijkt niet te temmen. Hoelang houden deze instituten nog stand?  

Zelfredzaamheid en de kracht van de coöperatie

Het broodfonds is niets nieuws maar blijkt vandaag de dag zeer actueel. Er is zelfs een BroodfondsMakers Coöperatie opgericht die anderen coöperaties helpt bij het oprichten van broodfondsen. Twintig tot vijftig ondernemers zetten gezamenlijk elke maand geld opzij. Wie langer dan één maand ziek is, ontvangt vervolgens maximaal twee jaar geld uit dit potje. Uit onderzoek blijkt dat in vrijwel alle gevallen men binnen die twee jaar weer actief is. Een broodfonds is niet duur of ingewikkeld. Men kent elkaar en het concept rust op vertrouwen. Het mooie is; uit de cijfers blijkt dat het werkt.

Een andere ontwikkeling die de positie van verzekeraars ondermijnt is het nog altijd groeiende aantal zelfstandigen. ZZP’ers kiezen niet voor traditionele (pensioen)verzekeringen maar stellen die uit of kiezen voor alternatieven zoals banksparen. In lijn met deze ontwikkelingen is het kabinet in samenwerking met de ZZP-organisaties en het APG met een nieuwe initiatief gekomen. Het ZZP-pensioenfonds. Dit pensioeninitiatief combineert de voordelen van individuele keuzevrijheid en de kracht van het collectief. Het is mijns inziens denkbaar dat zelfstandigen en/of mkb'ers in de nabije toekomst hun eigen pensioenfondsen gaan opzetten en beheren. In navolging van het broodfonds kan een eenvoudig en betaalbaar alternatief voor de AOV worden ontwikkeld. Zo kunnen zelfstandig beheerde pensioenfondsen voorzien in een fatsoenlijke aanvulling op de AOW. Dit zonder het risico te lopen dat wanneer je in de bijstand terecht komt je je eigen financiële reserves moet ‘opeten’.

Ook op de financiële markten wordt eigen initiatief getoond. Denk aan het MKB fonds, de sectorafhankelijk fondsen en kredietunies. Zo vertoonde Nieuwsuur dinsdag 8 juli jl. het voorbeeld van een bakker die een enorme groei meemaakte maar geen geld kon lenen bij de bank. De 65.000 euro voor een nieuwe oven heeft de bakker na 1,5 jaar gedoe met de bank kunnen lenen bij een fonds beheerd door een vereniging van bakkers. Er kon weer ondernomen worden en met succes. Met zulke voorbeelden wordt duidelijk waarom er zoveel veranderd binnen deze sector. Mensen en ondernemers willen niet meer afhankelijk zijn van de luimen van de traditionele financiers.

Ook de overheid ziet inmiddels in dat banken, terecht of onterecht, achter blijven met hun kredietverlening. Met name het mkb is hier de dupe van. Zeker nu de economie voorzichtig aantrekt, is geld nodig om hier maximaal van te profiteren. Minister Kamp weet dit. Het kabinet komt daarom met het zogeheten ‘aanvullende actieplan mkb-financiering’. Dat de minister met een dergelijk voorstel komt is niet vreemd. Van elke tien banen in Nederland staan er zes op conto van het mkb. Het mkb moet weer de banenmotor van Nederland worden. Het is ook bemoedigend te constateren dat het rijk het nut inziet van de vele alternatieve financieringsvormen (fondsen en unies) die ontstaan. Om deze te stimuleren en te steunen wordt maar liefst 400 miljoen uitgetrokken. De zelfredzaamheid en kracht van de coöperatie wordt onderkend.

Coöperatie van de 21ste eeuw

Ook in deze eeuw gaan coöperaties zorgen voor grote veranderingen. De crisis heeft voor veel onvrede en ongeloof gezorgd. Mensen laten zich niet langer ‘naaien’. De mkb'er staat op. In tegenstelling tot wat de gemiddelde ‘occupier’ doet, wordt er door de echte idealisten daadwerkelijk actie ondernomen. Kredietunies, MKB fondsen, collectieve bankspaarders en broodfondsen nemen het heft in eigen hand. Het belang van het collectief staat voorop en niet een (hoge) winst. De enige voorwaarde is dat mensen wel kennis van zaken moeten hebben. Dit betekent dat zij zich moeten verdiepen in de financiële producten en mogelijkheden. Dat hoeft geen bezwaar te zijn want dat inzicht is te verkrijgen en als jij als ondernemer een financieel product niet begrijpt; begin er niet aan. Dat is de les van financiële crisis. Initiatieven als broodfondsen zijn geniaal door hun eenvoud. Stop daarom met klagen of roepen maar neem zelf het initiatief. Samenwerken op basis van vertrouwen, iets bereiken met mensen die je kent. Dat is wat coöperaties doen. Dat is niet ingewikkeld; het werkte vroeger, werkt nu en zal ook in de toekomst werken.

Auteur

Hans Krosse