Nederlandse economie groeit met 0,5 procent

Geen recessie in 2014 | Export zorgt voor groei

21 augustus 2014

Nederland gaat geen nieuwe recessie tegemoet. Na de krimp van 0,6 procent in het eerste kwartaal, heeft de Nederlandse economie het afgelopen kwartaal een lichte groei doorgemaakt van 0,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Met name de aangetrokken export zorgt voor een positieve balans.

Word lid van MKB Servicedesk

Ook de afname van het aantal banen was het afgelopen kwartaal minder groot dan een kwartaal eerder. Volgens deze eerste raming van het CBS op basis van de nu beschikbare cijfers, groeit de economie met 0,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2013. Per saldo staat Nederland er iets beter voor dan exact een jaar geleden.

Groei export

Volgens het het CBS is vooral de Nederlandse export verantwoordelijk voor de economische groei in het tweede kwartaal. Met name de uitvoer en wederuitvoer van basismetaal, metaalproducten, machines en installaties was bijzonder goed in het tweede kwart van 2014. Ook voerde Nederland aanzienlijk meer landbouwproducten uit. De mindere export van aardgas en olieproducten werd daarmee ruimschoots goedgemaakt.

Geen recessie

In het eerste kwartaal van 2014 kromp de economie volgens het CBS nog met 0,6 procent. Er is sprake van een recessie als de economie twee of meer achtereenvolgende kwartalen krimpt. De achteruitgang in de eerste drie maanden van 2014 werd vooral veroorzaakt door een flink lager gasverbruik in de zeer zachte winter. Ook daalde de autoverkoop begin 2014 flink, omdat veel mensen eind 2013 een nieuwe auto kochten vanwege fiscale voordelen.

Detailhandel

Na jaren van dalende inkomsten lijkt ook de Nederlandse detailhandel er bovenop te komen. De omzet van de totale sector groeit dit jaar met 1 procent. In 2015 zal de totale omzet in de detailhandel met 1,5 procent groeien. Dat verwacht het economisch bureau van de ING. Oorzaak voor het lichte herstel zijn het groeiende consumentenvertrouwen en de aantrekkende huizenmarkt. Consumenten zijn daardoor minder huiverig om hun portefeuille te trekken volgens de bank. Daarnaast speelt mee dat Nederlanders er gemiddeld in koopkracht op vooruitgaan. Dat komt omdat de inflatie laag is, de zorgpremies zijn gedaald en het belastingtarief in de eerste schaal is verlaagd. Samen met het lagere gasgebruik in de milde winter zorgen ervoor dat consumenten verhoudingsgewijs meer geld hebben om uit te geven.

Hoewel de voortekenen positief zijn, waarschuwen de economen voor al te veel optimisme bij winkeliers. Er is nog een hoop onzekerheid over hoe de koopkracht zich de komende jaren verder ontwikkelt, zo stellen zij. Bovendien dalen de prijzen in de detailhandel voorlopig nog wel.

Bronnen: ING, Rabobank, ABN Amro, CBS, NuZakelijk

Auteur

Raphael Klees