Openbare werken kosten ondernemers omzet

Financiële schade gemiddeld 100.000 euro
De helft van de ondernemers krijgt bij openbare werken te maken krijgt met dalende omzetten. De financiële schade is gemiddeld een ton, maar loopt in sommige gevallen zelfs op tot 2,5 miljoen euro. Dit blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland, die een Handreiking Uitvoering Openbare Werken voor gemeentes opstelde om de schade te beperken.
Meer over ondernemer en overheid
Klik hier
Lees je in het e-book Eerste hulp bij Juridische zaken
Naar MijnMKB
Meer over nadeelcompensatie
Klik hier
Lees je in de columns van Christa Lagerweij-Duits
Lees verder
Openbare werken zijn onvermijdelijk en noodzakelijk, maar ondernemers lijden vaak onevenredig veel schade als gevolg van opgebroken straten en andere gemeentelijke werkzaamheden. Door middel van een enquête onder ondernemers bracht MKB-Nederland in kaart welke invloed de werken hebben.
 

Maatregelen

Ondernemers geven aan dat gemeenten (in 40 procent van de gevallen) vaak geen maatregelen nemen om de hinder te beperken. Als ze dat wel doen, dan verschillen die sterk: van een bereikbaarheids- of omleidingsplan tot voorlopige verharding van de toegang, een contactpersoon voor vragen of een alternatieve parkeerplaats. Ruim de helft van de ondernemers doet zelf veel om negatieve gevolgen te beperken.
 

Ergernis

Grote bron van ergernis is de gebrekkige communicatie vanuit de lokale overheden. In slechts 10 procent van de gevallen communiceerden gemeenten actief in alle fasen van de werken. 
Gemeenten kunnen een hoop narigheid voor ondernemers wegnemen door beter met hen te communiceren en de juiste maatregelen te nemen. Zo vindt MKB-Nederland het niet meer dan logisch dat ondernemers gedurende de werkzaamheden bijvoorbeeld worden gevrijwaard van precariorechten. Met dit soort maatregelen kunnen gemeenten veel goeds voor ondernemers doen en creëren ze eveneens het nodige draagvlak.
 
Om gemeenten hiervan bewust te maken en de helpende hand te bieden, heeft MKB-Nederland de Handleiding Uitvoering Openbare Werken opgesteld. Die biedt niet alleen handvatten voor gemeenten, maar ook voor beheerders van nutsvoorzieningen zoals gas- en elektriciteitsleidingen en het waternet. 
 

Nadeelcompensatie 

Waar schade onvermijdelijk is moeten ondernemers worden gecompenseerd met een reële vergoeding. De huidige regelingen voor nadeelcompensatie zijn vaak niet toereikend. Recent is in elk geval al de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 gewijzigd. Hierdoor wordt het mogelijk van de schadedrempel van 15 procent van de jaaromzet voor het uitkeren van schadevergoeding af te wijken. Dat kan als de getroffen ondernemer kan aantonen dat deze drempel onredelijk is, bijvoorbeeld vanwege hoge vaste kosten of als de aard van het noodzakelijke publieke werk (duur, frequentie, omvang, onvoorspelbaarheid) uitzonderlijk is. De drempel wordt dan verlaagd. 

Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten