Schade door onderhoud aan rijkswegen, wat dan?

Column Christa Lagerweij-Duits

12 september 2014

MKB-Nederland roept de overheid op om schade door openbare werken te beperken. Dat is een goede zaak. Maar soms is schade onvermijdelijk. Stel, je lijdt schade door onderhoudswerkzaamheden aan rijkswegen. Wat dan?

E-book Eerste hulp bij juridische zaken

De helft van de ondernemers krijgt bij openbare werken te maken met dalende omzetten. De financiële schade is gemiddeld een ton, maar loopt in sommige gevallen zelfs op tot 2,5 miljoen euro. Wat als je schade lijdt door onderhoudswerkzaamheden aan rijkswegen?

De 15% omzetdrempelmethode op de schop

Op grond van de rechtspraak mag de 15% omzetdrempelmethode  niet zo maar worden toegepast. Daarom heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 gewijzigd (Beleidsregel nadeelcompensatie Minister Infrastructuur en Milieu 2014).

Schade door onderhoud aan rijkswegen

De onderhoudswerkzaamheden aan rijkswegen kunnen leiden tot aanzienlijke schade. Heb je hierdoor schade geleden, dan kan je de Minister verzoeken om schadevergoeding (nadeelcompensatie). Valt de schade buiten het normaal maatschappelijk risico, dan kun je rekenen op een schadevergoeding.

De 15% omzetdrempel is ondergrens

Wanneer valt de schade buiten het normaal maatschappelijk risico? Volgens de Minister moet je omzet met minimaal 15% zijn gedaald. Is dat het geval, dan wordt het gehele schadebedrag met toepassing van een korting toegepast. De hoogte van de korting hangt af van de omstandigheden van het geval. 

Omzetdaling mede door economische crises: en dan?

Mogelijk is je omzet mede gedaald door andere oorzaken. Denk hierbij aan de economische crisis, privé omstandigheden, concurrentie of  een algehele daling van de branche. Maak dan inzichtelijk welk deel van de omzetdaling aan de onderhoudswerkzaamheden is toe te rekenen. Laat je dit na, dan  loop je het risico dat je verzoek wordt afgewezen.  Of dat je minder krijgt, dan waarop je recht heeft. 

Tien procent of lager

Ben je van oordeel dat een percentage van 15%, gelet op jouw persoonlijke situatie, te hoog is? Verzoek de Minister om een lager percentage.  De kostenstructuur van je onderneming kan zodanig zijn, dat een lager percentage gehanteerd moet worden.  Dat dit een reden kan zijn voor een lager percentage dan 15%, blijkt uit een recente gerechtelijke  uitspraak. De ondernemer, een exploitant van een wegrestaurant, wiens verzoek om nadeelcompensatie was afgewezen, gaat in hoger beroep. Volgens hem is het percentage van 15%, gelet op de kostenstructuur, onredelijk hoog. De rechter gaat hierin mee en stelt hem in het gelijk. De Minister moet de schade alsnog vergoeden met toepassing van een percentage van 10%. Dit is het percentage dat de ondernemer zelf had voorgesteld.  

Auteur

Christa Lagerweij-Duits