Prinsjesdag 2014: de gevolgen voor jouw bedrijf

Extra financiering mkb en startups

12 oktober 2016 3 minuten

Het kabinet zet in op meer en betere financiering voor mkb-ondernemers en extra ruimte voor startups. Het ministerie van Economische zaken stelt een speciale ambassadeur aan, de 'Special Envoy' voor startups. Deze Envoy gaat de internationale positie van Nederlandse startups en groeiers versterken en moedigt beginnende ondernemers uit het buitenland aan om zich in ons land te vestigen.

Word lid van MKB Servicedesk

De financiële ruimte van het mkb wordt verruimd dankzij een ambitieus pakket aan financiële maatregelen dat kan leiden tot 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte. Om innovatie extra te stimuleren, zet het kabinet een Toekomstfonds op met een startkapitaal van 200 miljoen euro. Dit fonds zal het innovatieve mkb en fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek mede gaan financieren. Bovendien wordt het budget om het innovatieve mkb bij het topsectorenbeleid (PPS-toeslag onderzoek en innovatie) te betrekken verhoogd naar 30 miljoen euro.

Export

Het kabinet zet in op bredere toegang tot bestaande markten en meer financieringsmogelijkheden voor exportbedrijven. De aandacht gaat met name uit naar China, India, Indonesië, Brazilië, Mexico, Japan, Korea en de Verenigde Staten.

In 2015 komt er daarnaast 3,5 miljard euro beschikbaar voor de SDE+ regeling. Ondernemers worden hiermee gestimuleerd om kostenefficiënt te werken met duurzame energiebronnen, zodat uiteindelijk de energierekening omlaag kan.

Overheidsondernemingen worden belastingplichtig

Overheidsondernemingen die concurreren met private ondernemingen komen onder de vennootschapsbelasting (Vpb) te vallen. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd een gelijk speelveld te creëren tussen private ondernemingen en overheidsondernemingen. De Vpb-plicht gaat gelden als overheden met een activiteit een onderneming drijven. Dat is een verandering ten opzichte van de huidige situatie, waarin het uitgangspunt is dat overheidsondernemingen in principe niet vennootschapsbelastingplichtig zijn. Het doel van de modernisering is concurrentieverstoringen tussen private ondernemingen en ondernemingen die - direct of indirect – worden gedreven door bijvoorbeeld de Staat of een gemeente, zoveel mogelijk weg te nemen. Het streven is om het voorstel met ingang van 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Nieuwe regelgeving bestelbusjes

De fiscale behandeling van zware motorrijtuigen met een zogenoemde dubbele cabine wordt aangepast. Voertuigen van meer dan 3.500 kilo waarvan de cabine die bestemd is voor personen groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, worden met ingang van 2016 fiscaal behandeld als een personenauto en niet langer als vrachtauto. Dat betekent dat deze voertuigen onder het hogere mrb-tarief voor personenauto's vallen en dat bij aanschaf bpm verschuldigd is.

Bijtelling schone auto’s omhoog

Het systeem van de fiscale bijtelling gaat op de schop. Berijders van zuinige auto’s die nu nog onder de 14%-bijtelling vallen, moeten vrezen voor een hoger tarief. Het kabinet is van plan om op 1 januari 2016 het systeem van de fiscale bijtelling te vervangen door een regeling waarbij berijders van een zuinige leaseauto meer gaan betalen.

De tabel aan de hand waarvan het bijtellingspercentage van een auto wordt bepaald, wordt al met ingang van 1 januari 2015 aangepast. Auto’s die nu nog in het 14% en 20%-tarief vallen, kunnen hierdoor vanaf die datum in een ander (hoger) tarief vallen. Bij het bestellen van een nieuwe auto is het verstandig alvast met de nieuwe uitstootgrenzen rekening te houden.

Lage btw-tarief

Goed nieuws voor aannemers en zzp’ers in de bouw. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de werkgelegenheid in de bouw.

Belastingherziening

Voor de langere termijn werkt de regering aan een herziening van het belastingstelsel. De regering wil de werkgelegenheid stimuleren door de lasten op arbeid te verlagen. Voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Auteur

Hans Pieters