Marketingplan

Wat is een marketingplan?

29 september 2014

Een marketingplan is een van de meest belangrijke onderdelen uit een ondernemingsplan. Het is daarmee ook het deel dat het meeste tijd inneemt van het ondernemersplan. Het marketingplan is een belangrijk onderdeel omdat daar goed onderzoek wordt gedaan naar de markt, ook in de toekomst.

Marketing nieuwe stijl

Door middel van een goed marketingplan kan een bedrijf beter inspelen op nieuwe trends. De markt is immers zeer complex en onderhevig aan veranderingen. Doelgroepen veranderen, economie verandert, concurrenten veranderen en consumenten veranderen. Dit zijn zomaar wat onderdelen die bij het leiden van een bedrijf erg belangrijk zijn om te weten. In een goed marketingplan wordt hier duidelijk op in gegaan. 

Onderdelen marketingplan

Het marktingplan bestaat uit verschillende onderdelen. De onderdelen van het marketingplan samen zorgen ervoor dat de behoeftes in kaart worden gebracht en dat daar op een goede manier op ingespeeld wordt. Hieronder worden de verschillende delen uit het marketingplan Externe analyse: in de externe analyse worden de consumenten en concurrenten in kaart gebracht. Vaak gebeurt dit door middel van een SWOT analyse.

  • Interne analyse; in de interne analyse wordt de situatie van het bedrijf geanalyseerd en vergeleken met de concurrenten.

  • Marketingdoelstellingen; in dit deel van het marketingplan wordt het doel gesteld, waar wil het bedrijf heen in de toekomst, hoe groot wordt het aandeel in de markt, de omzet enz.

  • Marketingdoelgroepen; hier wordt bepaald tot welke groep mensen het bedrijf zich gaat richten. Het adverteren in bijvoorbeeld jongerenbladen als u rollators verkoopt zou niet slim zijn. Een goed onderzoek naar de potentiële kopers is een belangrijk deel uit het marketingplan.

  • Marketingstrategie; in dit onderdeel uit het marktingplan wordt beschreven hoe jij de marketing gaan toepassen. Dit wordt vaak gedaan door middel van de 5p’s, product, promotie, prijs, plaats.

  • Budget; Het laatste deel uit het marketingplan is het budget. Dit onderdeel wordt ook vaak in het financiële deel van het ondernemingsplan beschreven maar het past beter in het marketingplan. 

  • In het gedeelte budget wordt beschreven hoeveel geld er voor bepaalde delen van marketing nodig is en vrij gemaakt kan worden. Onderdelen kunnen bestaan uit promotie, product onderzoek, kortingsacties en communicatie.