Claims kritisch beoordeeld door toename verzekeringsfraude

Column De Advocatenwijzer

09 oktober 2014

Als ondernemer heb je je bedrijf goed verzekerd. Maar met een goede verzekering ben je nog niet automatisch verzekerd van toewijzing van een schadeclaim, ook al heb je al die jaren trouw je premie betaald. Door een enorme toename van verzekeringsfraude, worden de claims kritischer dan ooit behandeld.

E-book Eerste hulp bij juridische zaken

In 2013 werden verzekeraars voor minimaal 900 miljoen euro opgelicht. De verzekeringsmaatschappijen worden steeds achterdochtiger en laten de claims steeds vaker onderzoeken door professionele (externe) onderzoeksbureaus.   

Fraudebestrijding overheid

“Fraude kan het vertrouwen van burgers en bedrijven in ons economisch systeem aantasten en daarmee de belastingmoraal en de solidariteit ondermijnen,” aldus David Penn, advocaat bij Penn Pekelharing Stroes Advocaten. “Dit kan weer tot gevolg hebben dat diezelfde burgers en bedrijven eerder geneigd zijn om uit eigen gewin de regels te overtreden. De ander doet het immers ook en de pakkans is kennelijk klein. Zeker in crisistijd moet de overheid dus wel prioriteit geven aan fraudebestrijding.”  

Niet alleen verzekeringsmaatschappijen worden voor miljoenen euro’s benadeeld, ook de overheid is vorig jaar voor een minimumbedrag van 7,3 miljard euro slachtoffer geworden van fraude. Belastingfraude spant daarbij de kroon met een geschatte omvang van ruim 4,2 miljard euro. 

Zorgvuldig indienen claim

Door deze massale omvang aan verzekeringsfraude, zijn verzekeringsmaatschappijen voorzichtig met het toewijzen van schadeclaims. Volgens Penn is het daarom verstandig om bij het indienen van de claim heel zorgvuldig te werk te gaan: “Het zijn immers vaak degenen die niets te verbergen hebben, die onzorgvuldig kunnen zijn bij het invullen van de formulieren of het geven van antwoorden.” 

Eén geconstateerde tegenstrijdigheid in de verklaring zelf of met die van een collega, kan voor de verzekeringsmaatschappij al reden zijn om de uitkering te weigeren en de polis te beëindigen. “Als de claim nader onderzocht dreigt te worden, is het altijd goed advies in te winnen over de ondervragingstechnieken en de strikvragen van de onderzoekers. Misschien wel juíst als jouw onderneming niets te verbergen heeft,”  aldus Penn.