Wel of niet echt ziek?

Veel werkgevers twijfelen over verzuiming

13 oktober 2016 1 minuten

Zijn de werknemers wel of niet ziek als ze zich afmelden voor het werk? Een kwart van de werkgevers gelooft dat slechts één op de vijf ziekmeldingen echt is. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer Human Resource.

Het onderzoek is gehouden onder HR-managers van 380 ondernemingen, verspreid over heel Europa. Steve Clements, principal bij Mercer: “De resultaten laten een interessante discrepantie zien in het deel van het verzuim wat te relateren is aan medische aandoeningen. Het probleem is dat veel bedrijven nog steeds geen betrouwbare cijfers hebben met betrekking tot verzuim. Er kan dus een verschil zitten tussen perceptie en realiteit. Werkgevers vragen zich af welk deel van het verzuim te relateren is aan werknemers die echt ziek zijn”.

Financiële prikkels

In een poging om verzuim terug te dringen biedt 27% van de werkgevers (financiële) prikkels om werknemers aan te sporen zich minder ziek te melden. Of deze prikkels de oplossing zijn, valt nog te bezien. Je beloont mensen dan voor niet ziek zijn en je stimuleert echt zieke mensen om alsnog op kantoor te komen, terwijl dat eigenlijk niet kan.

Risico verminderen

Om het verzuimrisico te verminderen biedt bijna de helft (49 procent) van de respondenten gezondheidsvoorzieningen aan in hun organisatie. Bij deze organisaties is de gezondheidscheck het meest populair, zestig procent biedt deze voorziening.

Lees in dit artikel meer over wat te doen bij zieke werknemers.