Je personeel wil ook (online) vernieuwen

Nieuwe producten en/of diensten belangrijk speerpunt

27 november 2015 2 minuten

Nieuwe producten en of diensten? Meer online verkopen? Je personeel is er voor! Shopping 2020 wilde wel eens weten hoe het personeel in diverse sectoren denkt over de toekomst van hun bedrijf. Van de ondervraagde medewerkers noemt 40 procent het richten op nieuwe producten en/of diensten een belangrijk speerpunt voor de toekomst van hun bedrijf.

Daarnaast vindt 25 procent dat het uitbreiden van de online verkopen een stap is die bedrijven moeten nemen om in 2020 gezond te zijn. 

Jorij Abraham, Program Manager van Shopping2020 over de uitkomsten van het onderzoek: "Het is belangrijk dat omnichannel denken ook op de werkvloer wordt ondersteund. Ook is het noodzaak om de propositie aan te passen, zeker met de komst van spelers als Amazon."

Veranderingen

Dat de toekomst van bedrijven gepaard zal gaan met veranderingen is wel duidelijk voor werknemers: meer dan 90 procent verwacht dat er richting 2020 veranderingen gaan plaatsvinden in het bedrijf waar ze werken, vooral op het vlak van uitbreiding van online verkopen (43 procent) en het richten op nieuwe producten en/of diensten (42 procent). Ook de noodzaak tot verandering wordt door de medewerker beaamd. Van hen geeft 89 procent aan dat hun bedrijf stappen zal moeten maken, wil het in 2020 gezond zijn.

Helft werknemers acht groei mogelijk

51 procent verwacht een groei van de eigen organisatie in 2020 en 21 procent verwacht dat de huidige situatie van hun bedrijf onveranderd blijft. Slechts 5 procent van de werknemers verwacht dat hun bedrijf in 2020 ten onder is gegaan aan een faillissement of zelf de activiteiten heeft beëindigd. Dat de veranderingen leiden tot een overname is volgens de ondervraagden realistischer dan faillissement, 12 procent schetst dit als mogelijk toekomstbeeld.

Leiding

Van de medewerkers heeft 58 procent er vertrouwen in dat het huidige management (goed) in staat is om de noodzakelijke veranderingen succesvol door te voeren. 23 procent mist dit vertrouwen geheel of gedeeltelijk en 20 procent spreekt zich hier niet over uit. Hierbij is nauwelijks verschil tussen medewerkers uit de retail en van financiële dienstverleners. 

De betrokkenheid onder medewerkers om bij te dragen aan de juiste richting voor de toekomst is groot. Bijna 70 procent van de medewerkers is graag bereid om hier actief over mee te denken. Echter de helft van de ondervraagden vindt dat zij hiertoe door hun werkgever niet echt worden gestimuleerd. 

Aan het onderzoek namen bijna 4000 medewerkers deel. Het complete rapport is gratis te downloaden op www.shopping2020.nl/download.

Auteur

Flip Schultz