Afspraken met mede-aandeelhouders in een B.V.

Column Lianne van Velden | Hoe leg je deze afspraken vast?

06 januari 2015

Als ondernemer wil je niet voor verrassingen komen te staan in de samenwerking met andere ondernemers. De onderlinge afspraken moeten duidelijk zijn en nageleefd worden. Daarom is het van belang om deze afspraken goed vast te leggen op papier. Maar hoe leg je deze afspraken vast?

Zakelijke mediation

Als aandeelhouder wil je afspraken maken met mede-aandeelhouders over bijvoorbeeld de financiering en continuïteit van de onderneming. Deze afspraken worden meestal vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Helaas kan het voorkomen dat betrokkenen de afspraken niet naleven of dat de afspraken niet duidelijk (vastgelegd) zijn. Voor ondernemers is de naleving van de afspraken juist heel belangrijk!

Voordelen

Bij recente wijziging van het BV-recht heeft de wetgever meer mogelijkheden willen bieden om de afspraken tussen aandeelhouders ook op te nemen in de statuten van de vennootschap (eventueel naast een aandeelhoudersovereenkomst). Het vastleggen van de onderlinge afspraken in de statuten heeft verschillende voordelen, bijvoorbeeld: (1) een nieuwe aandeelhouder is automatisch gebonden aan de afspraken, zonder dat toetreding tot de overeenkomst nodig is, (2) de statuten binden niet alleen de partijen bij de overeenkomst (de aandeelhouders), maar daarnaast ook bijvoorbeeld het bestuur en de raad van commissarissen en (3) het is mogelijk om stem-, winst en vergaderrechten op te schorten van de aandeelhouder die zich niet aan de afspraken houdt.

Aan het vastleggen van afspraken tussen aandeelhouders zitten echter wel grenzen. Niet alle afspraken kunnen worden opgenomen in de statuten van de vennootschap (bijvoorbeeld verplichtingen van administratieve aard). Welke afspraken kunnen wel in de statuten opgenomen worden? Denk bijvoorbeeld aan (1) de verplichting om aanvullende financiering te verstrekken, (2) de verplichting om tot een bepaalde familie te behoren en (3) de verplichting om bepaalde producten of diensten te leveren aan de vennootschap.

Nadelen

Het opnemen van de afspraken in de statuten van de vennootschap heeft ook nadelen: (1) de statuten zijn gedeponeerd in het handelsregister en (2) voor aanpassing van de afspraken is een notariële akte nodig.

Advies

Mijn advies aan ondernemers luidt: laat je goed adviseren door een juridisch adviseur bij het vastleggen van de onderlinge afspraken. Juridische bijstand van een advocaat of notaris is zeer gewenst om in de toekomst eventuele conflictsituaties te vermijden. De juridisch adviseur kan je helpen bij het afwegen van de voor- en nadelen van het opnemen van de afspraken in een overeenkomst of in de statuten.

Onderzoek

Als onderzoeker ben ik verbonden aan de Universiteit Leiden (naast mijn baan als bedrijfsjurist). Een van de hoofdvragen van mijn promotieonderzoek is: In hoeverre voldoet de wettelijke mogelijkheid om de onderlinge afspraken tussen aandeelhouders te kunnen vastleggen in de statuten, aan de wensen en behoeften van ondernemers? Hiervoor is input van ondernemers belangrijk!

Graag wil ik je vragen om mee te werken aan mijn onderzoek, door middel van het invullen van een vragenlijst op www.aandeelhoudersverplichtingen.nl (klik door naar de vragenlijst voor ondernemers). Na afronding van het onderzoek, zend ik de deelnemers een samenvatting met aanbevelingen voor de praktijk.

Mw. C.J. (Lianne) van Velden


Speciaal voor ondernemers verwikkeld in een ruzie of dispuut hebben wij samen met mkb.law deze helpdesk opgezet. Hier vind je verschillende specialisten die ervaren mediators zijn om jou te helpen bij het vinden van de juiste oplossing