Aansprakelijkheid

Juridische desk

Bv: Wat is een besloten vennootschap?

Rechtsvorm bv, wat houdt het in?

Samen met de eenmanszaak is de bv een van de meest voorkomende rechtsvormen in het mkb. De keuze voor een bv is vooral belangrijk voor je aansprakelijkheid als ondernemer en je belastingverplichtingen. Wat is een bv en wanneer kies je hiervoor?

14 oktober 2020

Schade tijdens woon-werkverkeer: wie is aansprakelijk?

Hoe ver strekt je aansprakelijkheid als werkgever?

Als je medewerker tijdens werk-werkverkeer bij een ongeval betrokken is, dan ben je als werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. Maar hoe zit dat als je medewerker onderweg is van huis naar het werk of omgekeerd?

09 juli 2015 01 september 2020

Waar dien ik een klacht in over energiezaken?

Tips om de juiste instanties te vinden

Je hebt een klacht over de energierekening, krijgt geen aansluiting op het elektriciteitsnet of bent het oneens met een besluit van het ministerie van Economische Zaken. Waar kun je een klacht indienen?

12 juli 2018

Aansprakelijkheid voor ondernemers

Wanneer ben je als ondernemer aansprakelijk?

Als ondernemer kun je op verschillende gebieden aansprakelijk gehouden worden. Hoe werkt aansprakelijkheid in de praktijk? Van aansprakelijkheid voor personeel tot aan aansprakelijkheid voor gebouwen.

10 juli 2018

Welke aansprakelijkheden kun je verzekeren als zzp’er?

Zes risico’s waartegen je je als zzp’er zeker wil indekken

Geen enkele zzp’er wil een schadeclaim aan zijn of haar broek. Toch kan er iets gebeuren tijdens je werkzaamheden waardoor jij verantwoordelijk bent voor de ontstane kosten. Als je dit uit eigen zak moet betalen, kan dit flink in de papieren lopen. Een optie is dan om je te verzekeren voor aansprakelijkheid. Dit zijn de zes soorten aansprakelijkheid, waar je als zzp’er tegen kunt verzekeren.

02 mei 2018

Wat is de compensatieregeling?

Overzicht wettelijke compensaties na stroom- en gasstoringen

Na een grote stroomstoring of gasstoring heb je niet altijd recht op een schadevergoeding. Bij extreme weersomstandigheden moet je bijvoorbeeld zelf voor noodstroom zorgen. Soms kun je wél standaardcompensatie krijgen. Een overzicht van de wettelijke compensaties.

24 januari 2017

Beperk je risico’s als bestuurder

Column Jasper Hagers - bestuursaansprakelijkheid

Ondanks dat het economisch klimaat wat beter lijkt te zijn, zijn er nog steeds financiële problemen bij het mkb. Hoewel het aantal faillissementen terugloopt, gaat het helaas nog wel eens mis. Ondernemers zijn (terecht) liever bezig met ondernemen dan met de risico’s van bijvoorbeeld aansprakelijkheid, maar het is ook goed die risico’s te bespreken.

09 oktober 2015

Mijn medewerker is in werktijd betrokken geraakt bij een auto-ongeluk, wat nu?

Hoe ver reikt de werkgeversaansprakelijkheid?

Ben je als werkgever aansprakelijk voor de schade van je medewerker, als hij in werktijd een auto-ongeluk krijgt? En wat als je medewerker tijdens het ongeval op de fiets zit?

09 juli 2015

Hoe bereken je het normaal maatschappelijk risico?

Column | Omzetdrempelmethode op de schop

Ondernemers lijden regelmatig omzetschade wegens slechte bereikbaarheid van hun winkel of kantoor. Het normaal maatschappelijk risico blijft voor rekening van de ondernemer. Maar wie bepaalt de hoogte van het eigen risico en hoe?

12 februari 2013

Inleiding bestuurdersaansprakelijkheid

Wat houdt bestuurdersaansprakelijkheid in?

De aansprakelijkheid van een bestuurder is onderverdeeld in interne aansprakelijkheid en externe aansprakelijkheid. Wat is het verschil?

25 januari 2013

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Welke verplichtingen heb ik tegenover mijn bedrijf?

Als je met jouw handelen je bedrijf schade toebrengt, ben je daarvoor onder omstandigheden aansprakelijk.

25 januari 2013

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Wat houdt het in en waar moet ik op letten?

Bij externe aansprakelijkheid ben je als bestuurder aansprakelijk voor de schade die mensen lijden als gevolg van jouw handelen. Welke soorten externe aansprakelijkheid zijn er en wat houden ze in?

25 januari 2013

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurder aansprakelijk voor boekhouding en publicatie jaarstukken

Als statutair of feitelijk bestuurder van je bv ben je aansprakelijk voor het tekort na het faillissement van je bv (of nv), als je niet hebt voldaan aan de boekhoudverplichting of de jaarstukken niet op tijd hebt gepubliceerd.

25 januari 2013

Hoe deel ik verantwoordelijkheid met personeel?

Proportionele aansprakelijkheid en verdeling

Personeel heeft veel rechten, wat betekent dat er veel verantwoordelijkheid en plichten zijn voor jou. Er is echter een tendens dat de werknemer zelf meer verantwoordelijkheid krijgt.

25 januari 2013

Zelfstandige wel zelf verantwoordelijk

MKB-Nederland bestrijdt uitspraak Hoge Raad

Zelfstandigen die op individuele basis een opdracht voor een bedrijf uitvoeren, vallen niet onder de arboverantwoordelijkheid van dat bedrijf.

21 januari 2013

Welke juridische mogelijkheden heb ik bij een stroomstoring?

Heeft het zin een jurist in te schakelen?

Het is zeer moeilijk om schade te verhalen op de netbeheerder als je getroffen wordt door een stroomstoring. Daarom is het van belang om je eventuele schade door een specialist te laten onderzoeken.

20 april 2011