Wat is dividendbelasting?

Korte samenvatting voor ondernemers

18 februari 2020 2 minuten

Het kan bijna niet anders of je hebt er iets van meegekregen: er zijn in de afgelopen jaren veel discussies gevoerd over de dividendbelasting. Maar wat zijn nu de uitkomsten?

Wat is dividendbelasting?

Waar hebben we het nou eigenlijk over? Dividend is het gedeelte van de winst dat een bedrijf uitbetaalt aan de aandeelhouders. Over dit bedrag moet 15% belasting worden betaald.

Nederlandse ondernemers kunnen de ingehouden dividendbelasting verrekenen bij de jaarlijke aangifte inkomstenbelasting. Buitenlandse beleggers kunnen dit niet, tenminste niet met de Nederlandse belastingdienst. 

Om buitenlandse beleggers tegemoet te komen in de dubbele heffing als je het buitenland in een Nederlands bedrijf belegd zijn er veel verdragen tussen Nederland en andere landen. Als je hier als buitenlandse belegger gebruik van wil maken moet je wel rekening houden met een berg papierwerk en een weg vol valkuilen.

Wat is er aan de hand met de dividendbelasting?

De afgelopen jaren was er veel te doen over het wel of niet afschaffen van deze belasting. De gemoederen liepen hoog op, maar op 15 oktober 2018 heeft het kabinet besloten dat de dividendbelasting niet wordt afgeschaft. Ze zien de afschaffing niet zitten, maar het is nog maar de vraag of de dividendbelasting mag van het Europese Hof van Justitie. Eind 2019 is er een uitspraak geweest van het Europese Hof waaruit blijkt dat de dividendbelasting mogelijk in strijd is met de Europese regels. Vooralsnog heeft de Nederlandse politiek het onderwerp nog niet weer opnieuw op de agenda gezet. De afschaffing van de dividendbelasting is dus nog steeds van de baan.

Het dividendbelasting is wel al verlaagd. In 2018 bedroeg de heffing nog 25%.

De dividendbelasting blijft – Wat zijn de plannen met de extra inkomsten?

In de politieke begroting is er al uitgegaan van de afschaffing van de dividendbelasting. Er komen nu dus inkomsten binnen waar niet op was gerekend. De extra inkomsten worden gebruikt voor het verlagen van de vennootschapsbelasting. Ook worden vanaf 2021 de werkgeverslasten op arbeid verlaagd. Hoe dat gebeurt, moet nog vastgelegd worden.