Fiscale reserves en de verliesverrekening

Enkele termen uit de boekhouding

09 augustus 2012 2 minuten

Bij de boekhouding van een onderneming komt heel veel kijken en je wordt vaak doodgegooid met termen. Termen die wel bekend klinken maar wat valt er precies onder? Daarom dit artikel over de reserves van een bedrijf en de verliesverrekening.

Reserves

Je mag sparen in een onderneming voor toekomstige uitgaven. Dit zijn fiscale reserves. Deze reserves haal je af van de winst, nog voordat er inkomstenbelasting over berekend is. Zo is het fiscaalvriendelijk geld, dat je opzij zet, mocht je in de toekomst weer grote dingen willen aanschaffen. De reserveringen kunnen alleen tijdens het bestaan van de onderneming gebruikt worden. Als er een einde aan het bedrijf komt, dan moet er over de reserveringen alsnog inkomstenbelasting betaald worden. Er zijn twee soorten reserves:

Herinvesteringsreserve

Herinvesteringsreserve is een reserve voor herinvesteringen, zoals de naam al zegt. Je mag deze reserve gebruiken als vaste activa verloren gaan. Dit kan door een beschadiging zijn of als ze verkocht worden (zover de ontvangen betaling van het product niet meer bedraagt dan de boekwaarde). Je mag niet zomaar een herinvesteringsreserve beginnen, je moet echt met je onderneming een voornemen tot herinvesteren hebben. Als de reserves niet worden gebruikt, moeten ze in het derde jaar opgeheven worden en moet je er dus wel belasting over betalen.

Kostenegalisatiereserve (KER)

Deze reserve is er zodat je terugkerende kosten gelijk over een bepaalde periode kunt spreiden. Door deze reserves betaal je zeg maar in termijnen. De aftrek vindt dan plaats in een jaar waarin de uitgaven nog niet worden gedaan, terwijl de kosten wel in dat jaar door de bedrijfsuitoefening worden veroorzaakt. Eén van de vereisten hierbij is dat er een piek in uitgaven zal zijn. Voorbeelden zijn kosten voor groot onderhoud of milieuschade.

De verliesverrekening

Als je verliest draait in een jaar mag je dat verlies mede verrekenen met de (belastbare) winsten van eerdere of komende jaren. Dit heet 'carry back' en 'carry forward'. Vanaf 2007 zijn er tijdsbeperkingen gesteld aan de verliesverrekening. De voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 9 jaar en de achterwaartse verliesverrekening tot 1 jaar. Er geldt een overgangsrecht, wat inhoudt dat tot en met 2011 alle nog niet verrekende verliezen alsnog kunnen worden verrekend. Voor de volledigheid: Het is belangrijk dat zeventig procent van het bedrijf in dezelfde handen blijft.