Oudedagsreserve: hoe werkt het?

Tips voor de inkomstenbelasting

18 januari 2022 2 minuten

De inkomstenbelasting kent een faciliteit waarmee je jaarlijks een deel van de winst kan reserveren voor je oudedagsvoorziening. Deze regeling heet de oudedagsreserve (voorheen FOR). Toch betekent het vormen van zo’n oudedagsreserve niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet voor later. Hoe werkt de oudedagsreserve en wanneer is het voordelig?

Oudedagsreserve

Als je gebruik wilt maken van de fiscale regeling Oudedagsreserve, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Als je aan deze voorwaarden voldoet, heb je de mogelijkheid om bij de inkomstenbelasting aangifte een bedrag te reserveren als oudedagsreserve. Het gaat hierbij altijd om een bedrag van exact 9,44% van de (gecorrigeerde) winst, met een maximum van € 9.632 (tarief 2022).

Doordat je dit bedrag mag aftrekken van je winst, krijg je direct een lagere belastingaanslag. Maar, let op: het totaalbedrag van je oudedagsreserve moet je later alsnog afrekenen met de Belastingdienst. Toch kan het voordelen hebben dit bedrag voorlopig opzij te zetten.

Wat is doteren?

Doteren betekent dat je een bedrag reserveert als oudedagsreserve. Hoe werkt het? Je hebt ieder jaar bij je aangifte inkomstenbelasting de keuze om wel of geen bedrag te doteren aan je oudedagsreserve. Bij het onderwerp ‘oudedagsreserve’ vul je dan simpelweg het bedrag in (precies 9,44% (in 2022) van de winst van dat jaar, met een maximum van € 9.632).

Doteren aan de oudedagsreserve is niet verplicht. Je mag in totaal een oudedagsreserve opbouwen dat maximaal gelijk is aan je ondernemingsvermogen (je eigen vermogen).

Oudedagsreserve berekenen

Afrekenen

Uiteindelijk moet je het volledige bedrag dat je in je oudedagsreserve hebt opgespaard weer afrekenen met de Belastingdienst. Dit gebeurt uiterlijk zodra je stopt met ondernemen. Houd hier dus rekening mee.

Maar waarom zou je dan gebruikmaken van de oudedagsreserve? Twee redenen:

  1. Het tijdelijke belastingvoordeel kun je gebruiken om direct te investeren in je bedrijf. Dit renteloze bedrag is aantrekkelijker dan leningen van externe partijen.

  2. Op het moment dat je stopt met ondernemen val je mogelijk in een lagere belastingschijf, waardoor je een lager tarief betaalt op het moment van afrekenen.

Is het voordelig?

Robert Rutgers, fiscaal adviseur van Flynth, geeft aan dat het verstandig is goed te overwegen of je gebruik gaat maken van de oudedagsreserve. Hij zegt: "Doteren aan de oudedagsreserve is geen automatisme. Doe het alleen als een berekening aantoont dat het belastinguitstel voordelig is. Overweeg daarom alleen maar om te doteren als je nu in een hogere tariefschijf valt en verwacht dat je op het moment van afrekenen in een lager tarief valt. Bijvoorbeeld als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de schijftarieven lager zullen zijn. Je kunt er ook voor kiezen om voor het bedrag van de oudedagsreserve een lijfrente aan te schaffen (bijvoorbeeld als zzp pensioen).

Omdat je dan over de termijnen van die lijfrente belasting betaalt, wordt er ook dan in feite over de oudedagsreserve met de belastingdienst afgerekend. Bedenk echter goed dat je het geld van een afgestorte lijfrente niet meer in je onderneming kunt gebruiken, terwijl dat bij de oudedagsreserve wel het geval is. Een lijfrente dient in te gaan op uiterlijk 70-jarige leeftijd."

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.