MKB Servicedesk Logo

Wil jij profiteren van de SLIM-subsidie?

Stimuleer de ontwikkeling van je medewerkers

Ga naar formulier

Wil jij dat je medewerkers zich blijven ontwikkelen? Tot en met 30 september 17:00 uur kun je als mkb’er de SLIM-subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt tussen de 5.000 en 25.000 euro per mkb-onderneming. Voor een klein bedrijf (<50 fte) wordt 80% van de subsidiabele kosten vergoed en voor middelgrote bedrijven  (<250 fte) is dat 60%.

Ons aanbod

Wij hebben alle documentatie voor jouw aanvraag klaar staan. Het daadwerkelijk aanvragen van de subsidie doe je zelf aan de hand van onze documenten en kost je slechts twee uur tijd.

Wij bieden jou:

  • Een online loopbaanplatform met gevarieerd ontwikkelaanbod voor elke medewerker
  • Een kennisplatform om HR en leidinggevenden te ondersteunen een ontwikkelcultuur te realiseren
  • Een programma waarin medewerkers in gesprek gaan over hun ontwikkeling
  • Toegang tot het lidmaatschap van MKB Servicedesk, inclusief ondersteuning door experts en informatie op HR-gebied

Liever direct contact? Bel snel naar 088 100 47 00 of mail naar slimregeling@eelloo.nl

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.