Buma/Stemra

Ruim 11.000 ondernemers steunen actie auteursrechten

Handtekeningen worden aangeboden aan minister van Justitie

Ruim 11.000 handtekeningen van ondernemers die het niet eens zijn met de manier waarop zij worden aangeslagen voor auteursrechten, worden donderdag 20 december door Bernard Wientjes van VNO-NCW en Jan Meerman van MKB-Nederland aangeboden aan minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie.

15 december 2009

Ondernemer oneens met heffingsystemen voor auteursrechten.

Protestactie van MKB-Nederland en VNO-NCW

Auteursrecht betalen akkoord, maar niet op de huidige manier. Dat is kernachtig samengevat het standpunt van de leden van MKB-Nederland over het betalen van auteursrecht door ondernemers. Volg zelf ook duizenden andere ondernemers en steun de protestactie tegen de huidige heffingsystemen!Vul vóór 17 december je reactie in en laat je stem meetellen!

15 december 2009

De maat is vol: protestactie tegen auteursrechten

MKB-Nederland en VNO-NCW initiëren protestactie tegen inningsystemen

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben onder de noemer ‘De maat is vol’ een protestactie gelanceerd tegen de bestaande inningsystemen van auteurs- en naburige rechten, zoals BUMA, SENA, of Reprorecht. Ondernemers hebben vele klachten en zijn het zat.

15 december 2009

Ondernemers zijn inningkantoren muziekheffingen zat

Voorzitters ondernemingsorganisaties pleiten voor 'finale oplossing'

Cafés, restaurants, winkels en verzorging- en bejaardentehuizen wijzen de al maar uitdijende organisaties die steeds méér geld komen ophalen voor het gebruik van muziek of films de deur. MKB-Nederland en VNO-NCW spreken van een heuse opstand van ondernemers tegen de heffingen.

15 december 2009

MKB-Nederland wil één rekening voor auteursrechten

De situatie nu is onduidelijk en ineffeciënt

Het kabinet moet met spoed een einde maken aan de volstrekt onduidelijke en inefficiënte manier van het innen van auteursrechten. Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat meer dan twintig (!) organisaties zich bezighouden met de incasso en verdeling van deze gelden, niet zelden voor dezelfde groep rechthebbenden.

15 december 2009

'Strengere controle auteursrechtenorganisaties goed'

Politieke steun voor meer toezicht op auteursrechtenorganisaties

MKB-Nederland is blij met de steun die de Tweede Kamer heeft uitgesproken voor verscherpt toezicht op auteursrechtenorganisaties.

09 januari 2009

Getoond 11 tot en met 16 van 16 totaal, er zijn meerdere pagina's