Octrooien

Wat is auteursrecht?

Waar moet je rekening mee houden?

Het auteursrecht komt, anders dan het octrooi, automatisch tot stand zodra er iets wordt geproduceerd. Om ervoor te zorgen dat niet iemand anders met je werk aan de haal gaat is het auteursrecht in het leven geroepen. Bovendien worden die werken automatisch beschermd tegen misbruik van anderen.

10 september 2012

Vervalt een octrooi bij een faillissement?

Hoe zit het met patentrechten in geval van een faillissement?

Als je faillissement is aangevraagd, komen allerlei vragen op je af. Ook belangrijk: hoe zit het met je octrooirechten (ook wel patent genoemd) bij een faillissement.

20 augustus 2012

Innovatievouchers kunnen weer worden aangevraagd

Ook eenmalig gebruik voor het aanvragen van een octrooi

Vanaf 20 maart 2008 is het weer mogelijk geworden innovatievouchers te benutten. Deze zijn bedoeld om MKB-ondernemers te stimuleren gebruik te maken van kennis die bij kennisinstellingen op de plank ligt en die bedrijven helpt te vernieuwen. Met de innovatievoucher kun je kennis verkrijgen door een onderzoeksvraag bij een kennisinstelling neer te leggen.

15 december 2009

Minder octrooien aangevraagd door Nederlands bedrijfsleven

Philips zakt wereldwijd naar tweede plaats

In de ranking van het aantal aangevraagde octrooien (patenten) zakte Nederland naar de achtste plaats. China nam de zevende plaats van Nederland over.

15 december 2009

MKB Servicedesk en Octrooicentrum Nederland maken octrooien toegankelijk

Samenwerking biedt voordelen voor innovatieve ondernemers

De MKB Servicedesk is een samenwerkingsverband aangegaan met Octrooicentrum Nederland. Beide partijen willen door de samenwerking bereiken dat octrooien toegankelijker worden voor de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf.

15 december 2009

Octrooisysteem wordt 'MKB-vriendelijk'

Afschaffing zesjarig octrooi en verlaging van kosten

Een beter, transparanter en goedkoper octrooisysteem.Dat wil het Ministerie van EZ bereiken met een aantal aanpassingen in de Rijksoctrooiwet, waarmee het octrooisysteem vooral makkelijker gemaakt zal worden voor het midden- en kleinbedrijf.

15 december 2009

Octrooien toegankelijker voor de MKB-ondernemer

Persbericht 07-06-2007

MKB Servicedesk is een samenwerkingsverband aangegaan met Octrooicentrum Nederland. Beide partijen willen hiermee bereiken dat octrooien toegankelijker worden voor de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf.

22 juni 2007

Getoond 11 tot en met 17 van 17 totaal, er zijn meerdere pagina's